دانلود آهنگ زیبای پاشایی به نام حس جدید

موزیکمتن آهنگ زیبای حس جدید:

باز هم به یه لبخند دلبسته دلم

آواره ساده وابسته دلم

من خسته دلم،از دست دلم

مجنون پریشون می مونه دلم 

هر جایی می رم می مونه دلم 

می خونه دلم می خونه دلم
    
*************
دل من سر به راه نمیشه ،عاشق همیشه

می گم آخه بسه می گه آخریشه

دل من با خودم غریبست باز می مونه بی کس

خسته میشم از بس بی حواس ساده ست

**********
این حسه جدیدو دوست داره دلم

حالش بده انگار بیماره دلم

عاشق شده باز بیکاره دلم،بیکاره دلم

پیش یکی دیگه باز میره دلم

با من مثل هر روز درگیر دلم،آرامش من زد زیر دلم

دل من سر به راه نمیشه ،عاشق همیشه

میگم آخه بسه میگه آخریشه

دل من با خودم غریبست باز میمونه بی کس

خسته میشم از بس،بی حواس ساده است


باز هم به یه لبخند دلبسته دلم


دل من سر به راه نمیشه ،عاشق همیشه

میگم آخه بسه میگه آخریشه

دل من با خودم غریبست باز میمونه بی کس

خسته میشم از بس،بی حواس ساده است


باز هم به یه لبخند دلبسته دلم

مجنون پریشون می خونه دلم