یک کلیک یک پیشرفت موفقیت در یک قدمی است فقط پایت را در چاله کنار موفقیت نزار..... http://rohollah.mihanblog.com 2020-07-08T21:50:21+01:00 text/html 2020-04-17T06:47:10+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو افزایش فالوور و لایک واقعی اینستاگرام http://rohollah.mihanblog.com/post/1356 <h1 data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">افزایش فالوور و لایک واقعی اینستاگرام</font></span></h1><h1 data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></strong></span></h1><h1 data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">افزایش&nbsp;<a href="https://followpluss.com/" data-mce-href="https://followpluss.com">فالوور اینستاگرام</a></font></strong></span></h1><p><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">افزایش فالوور و لایک اینستاگرام با قیمت مناسب در سراسر کشور&nbsp;</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">ما مفتخریم با بیش از 4 سال تجربه موفق کاری در زمینه اینستاگرام کسب و کار شما را گسترش دهیم و از آنجایی که صاحبان مشاغل همیشه به دنبال افزایش فروش خود هستند پیشنهادات ویژه ای را به شما می دهیم تا در کمترین زمان ممکن فروش خود را به بالاترین حد ممکن رسانده و از این&nbsp;</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">کار لذت ببرید&nbsp;</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">ما در شبکه های اجتماعی تیم بزرگ تبلیغاتی راه انداخته ایم که شما می توانید با سپردن کسب و. کار خود به ما گسترش روز افزون ان را به چشم ببینید</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">تیم قدرتمند فالوو پلاس می تواند به خدمات بی نظیری در اینستاگرا که شامل&nbsp;</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">فالوور</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">لایک&nbsp;</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">کامنت</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">بازدید ویدیو</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">بازدید استوری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">بازدید IGTV</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">لایو</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">فالوور پاپ</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">فالوور واقعی ایرانی</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">فالوور فیک خارجی</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">و .....</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">به شما عرضه کند</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="4">برای دریافت مشاوره و سفارش محصول خود کافیست روی تصویر پایین کلیک نمایید</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-align: center;"><span data-mce-style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong><a title="فالوو پلاس افزایش فالوور و لایک" href="https://followpluss.com/" target="_blank" data-mce-href="https://followpluss.com"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img title="فالوو پلاس افزایش فالوور و لایک" src="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img/https://followpluss.com/wp-content/uploads/2019/08/فالوو-پلاس.png" alt="فالوو پلاس افزایش فالوور و لایک" width="339" height="124" data-mce-src="https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img/https://followpluss.com/wp-content/uploads/2019/08/فالوو-پلاس.png" style="border: 0px;"></font></a></strong></span></p> text/html 2018-08-31T12:00:29+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس) http://rohollah.mihanblog.com/post/1355 <h2 style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; width: 973px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; text-align: justify; color: rgb(153, 51, 0);"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="3">جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018</font></span></h2><div style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; color: rgb(0, 128, 128);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>سلمان خان</b></font></span></span></div><div style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; font-stretch: normal; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: calc(100% - 50px);"><b><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/08/40350615-talab-org.jpg" width="550" height="351" title="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" alt="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" style="padding: 0px; margin: 5px auto; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; width: calc(100% - 50px); display: block;"></b></span></font></div><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>سلمان خان یکی از محبوبترین و زیباترین بازیگران سینمای هند است ودر فهرست ما در رتبه هشتم قرار می گیرد. او که در بیست و هفتم دسامبر سال 1965 در هند بدنیا آمده یکی از بهترین بازیگران و تهیه کنندگان ‌هالیوودی نیر به شمار می رود و به دلیل بازیهای خوب خود در فیلم های مختلف جایزه‌های‌ بسیاری را کسب کرده است.</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><div style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>با این که سن سلمان خان از پنجاه سال گذشته، اما هنوز هم چهره جوان و شادابی دارد. وی همچنین بدن آماده و عضلانی‌ای داشته و سلیقه خوبی در زمینه انتخاب لباس و فشن دارد.</b></font></div><p style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>سلمان خان تا کنون ازدواج نکرده اما روابط جدی‌ای با آیشواریا رای، کاترینا کایف و سومی علی داشته است. او یکی از پردرآمدترین بازیگران دنیاست. جالب است بدانید که بیشترین شخصیت گوگل شده کشور هند درسال 2015؛ سلمان خان بوده است.</b></font></p></div><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><br></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><br></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>رده بندی زیباترین مردان جهان زیباترین مرد جهان 2018</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><div style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; color: rgb(0, 128, 128);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>برد پیت</b></font></span></span></div><div style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; font-stretch: normal; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: calc(100% - 50px);"><b><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/08/2077267477-talab-org.jpg" width="550" height="366" title="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" alt="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" style="padding: 0px; margin: 5px auto; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; width: calc(100% - 50px); display: block;"></b></span></font></div><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>مطمئنا در هر لیستی که راجع به مردان جذاب باشد، نام برد پیت نیز به چشم خواهد خورد. او که نخستین تجربه بازیگری خودرا دریک فیلم تگزاسی درسال 1963 کسب کرده تا به امروز نقش‌های‌ زیادی را بازی کرده و برنده چندین جایزه مهم و معتبر نیز شده است.</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><div style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>او درسال 2000 با جنیفر انیستون ازدواج کرد اما رابطه آن ها پس از 5 سال به جدایی انجامید. وی سپس زندگی مشترک طولانی مدتی رابا انجلینا جولی آغاز کرد که این رابطه نیز درسال 2016 پایان یافت.</b></font></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; text-align: justify;"><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>چشم‌های‌ عمیق و لبخند جذاب پیت باعث شده تا او همواره بعنوان یکی از جذاب ترین و زیباترین مردان دنیا شناخته شود.</b></font></p></div><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; color: rgb(0, 128, 128);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>تونی مهفود، مدل</b></font></span></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; font-stretch: normal; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: calc(100% - 50px);"><b><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/08/233212325-talab-org.jpg" title="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" alt="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" style="padding: 3px; margin: 5px auto; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; width: calc(100% - 50px); display: block;"></b></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>این مدل ایتالیایی با ریشه‌های‌ سوری، عاشق هنر است. او از دانشگاه هنر‌های‌ زیبای هامبورگ فارغ التحصیل شده و نقاش است. گاهی عکسهای خودرا در یوتیوب و سایر شبکه‌های‌ اجتماعی منتشر می کند و هزاران لایک کسب میکند.</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;جذاب ترین مرد سال 2018</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><div style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; color: rgb(0, 128, 128);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>کریس ایوانز</b></font></span></span></div><div style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; font-stretch: normal; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: calc(100% - 50px);"><b><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/08/572659963-talab-org.jpg" width="550" height="366" title="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" alt="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" style="padding: 0px; margin: 5px auto; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; width: calc(100% - 50px); display: block;"></b></span></font><p style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>در هر لیستی که راجع به جذاب ترین مردان دنیا باشد، مطمئنا کاپیتان ایالات امریکا نیز حضور دارد. ایوانز یک بازیگر پر کار آمریکایی است که بیشتر برای بازی در نقش‌های‌ فانتزی مثل کاپیتان ایالات امریکا و چهار شگفت انگیز شناخته میشود.</b></font></p></div><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><div style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>ایوانز پیش از این اعلام کرده بود که تا سال 2017 بازیگری در نقش کاپیتان ایالات امریکا را کنار خواهد گذاشت و بیشتر بر روی کارگردانی تمرکز خواهد کرد، اما با اینحال بتازگی قرارداد جدیدی رابا کمپانی مارول بعنوان بازیگر امضا کرده است.</b></font></div><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><div style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>چشم‌های‌ زیبا و مدل موی متفاوت ایوانز وی را به یکی از جذاب ترین مردان ‌هالیوودی تبدیل کرده است.</b></font></div><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><br></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><div style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; color: rgb(0, 128, 128);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>عمر برکان الغلا</b></font></span></span></div><div style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; font-stretch: normal; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: calc(100% - 50px);"><b><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/08/1409840825-talab-org.jpg" width="550" height="365" title="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" alt="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" style="padding: 0px; margin: 5px auto; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; width: calc(100% - 50px); display: block;"></b></span></font></div><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>احتمالا خبر مربوط به این شخصیت را شنیده‌اید. حدودا دو سه سال پیش بود که اخباری منتشر شد مبنی بر این که مقامات عربستان سعودی از او خواسته‌اند تا به دلیل زیبایی بیش از حد این کشور را ترک کند!</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><div style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>بهمین دلیل او در حال حاضر در کانادا زندگی می کند. جالب است بدانید که بیشترین شخصیت مورد جست‌وجو قرار گرفته‌ی گوگل درسال 2013؛ عمر برکان بوده است. چشم‌های‌ همانند عقاب و چهره‌ی شرقی او جذابیت زیادی دارند.</b></font></div><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>عمر در 23 سپتامبر سال 1989 در بغداد بدنیا آمده و یک شاعر، بازیگر و شخصیت معروف اینترنتی است. پس از انتشار عکسهای او توسط رسانه‌های‌ آمریکایی، او به یکی از مشهور ترین مردان دنیا تبدیل شد.</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; color: rgb(0, 128, 128);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>آرون تیلور جانسون، بازیگر</b></font></span></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; font-stretch: normal; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: calc(100% - 50px);"><b><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/08/1731110432-talab-org.jpg" title="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" alt="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" style="padding: 3px; margin: 5px auto; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; width: calc(100% - 50px); display: block;"></b></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>«پسر ناکجا آباد» نخستین کار جدی بود که آرون در ان ایفای نقش کرد. او هنگام فیلم برداری عاشق کارگردان «سامانتا تیلور» شد، با این که ۲۳ سال از او بزرگ تر بود. ان‌ها درسال ۲۰۱۲ ازدواج کردند و ۴ فرزند دارند. خوشتیپ ترین مردان دنیا</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><div style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px;"><br></div><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><br></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><div style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; color: rgb(0, 128, 128);"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>تام کروز</b></font></span></span></div><div style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; font-stretch: normal; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: calc(100% - 50px);"><b><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/08/1844437580-talab-org.jpg" width="550" height="366" title="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" alt="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" style="padding: 0px; margin: 5px auto; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; width: calc(100% - 50px); display: block;"></b></span></font></div><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>این بازیگر و تهیه کننده معروف آمریکایی یکی از جذاب ترین و خوش قیافه ترین مردان دنیاست. با این که کروز در سوم جولای سال 1962 متولد شده ودر حال حاضر حدود 55 سال سن دارد، اما نشانی از میان سالی در چهره او دیده نمی شود و هنوز هم در اکثر فهرست‌ها به عناون جذاب ترین بازیگر ‌هالیوودی شناخته می شود. وی به دلیل چهره زیبا و مدل موی خاص خود، همواره یکی از نمادهای مُد برای مردان بوده است.</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>همچنین بازی‌های‌ خوب او در نقش‌های‌ مختلف باعث شده تا سه بار برنده جایزه گلدن گلوب شود. تام کروز یکی از ثروتمندترین بازیگران دنیاست.</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><br></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; color: rgb(0, 128, 128);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>ماریانو دی وایو، بلاگر</b></font></span></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; font-stretch: normal; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: calc(100% - 50px);"><b><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/08/2058437136-talab-org.jpg" title="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" alt="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" style="padding: 3px; margin: 5px auto; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; width: calc(100% - 50px); display: block;"></b></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>ماریانو در جوانی مدل بود. او بعد‌ها متوجه شد که دنیای مد مردان کشف نشده و تصمیم گرفت وبسایتش را برای مردانی که به مد علاقه دارند، راه اندازی کند. او اکنون بیش از شش میلیون فالوور در اینستاگرام دارد.</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; color: rgb(0, 128, 128);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>سهون، خواننده</b></font></span></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; font-stretch: normal; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: calc(100% - 50px);"><b><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/08/1818296954-talab-org.jpg" title="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" alt="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" style="padding: 3px; margin: 5px auto; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; width: calc(100% - 50px); display: block;"></b></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>سهون عضو یک گروه موسیقی کره جنوبی و یکی از جذابترین مردان آسیا است.</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; color: rgb(0, 128, 128);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>ادریس البا، بازیگر</b></font></span></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; font-stretch: normal; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: calc(100% - 50px);"><b><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/08/570770331-talab-org.jpg" title="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" alt="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" style="padding: 3px; margin: 5px auto; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; width: calc(100% - 50px); display: block;"></b></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>ادریس در جوانی می خواست دی جی شود ودر کلوب‌های‌ شبانه کار کند اما اکنون در بیش از ۵۰ فیلم بازی کرده است. رشد حرفه‌ای او از ۳۰ سالگی سرعت گرفته است.</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; color: rgb(0, 128, 128);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>فلیکس کیلبرگ، بلاگر</b></font></span></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; font-stretch: normal; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: calc(100% - 50px);"><b><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/08/1652949058-talab-org.jpg" title="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" alt="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" style="padding: 3px; margin: 5px auto; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; width: calc(100% - 50px); display: block;"></b></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>فلیکس در یوتیوب کانالی با بیش از ۶۵ میلیون فالوور و بیش از ۱۸ میلیارد بازدید دارد</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><br></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; color: rgb(0, 128, 128);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>جیمز رید، خواننده</b></font></span></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; font-stretch: normal; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: calc(100% - 50px);"><b><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/08/642776420-talab-org.jpg" title="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" alt="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" style="padding: 3px; margin: 5px auto; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; width: calc(100% - 50px); display: block;"></b></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>والدین جیمز طلاق گرفته اند. او تا ۱۵ سالگی با پدرش زندگی کرد. اما وقتی پدرش دچار مشکلات مالی شد، مادرش وی را به فیلیپین برد ودر آنجا معروف شد.</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>زیباترین مرد جهان کیست ؟</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><br></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><div style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px; color: rgb(0, 128, 128);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: normal !important;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>جانی دپ</b></font></span></span></div><div style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; font-stretch: normal; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: calc(100% - 50px);"><b><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/08/68482712-talab-org.jpg" width="550" height="366" title="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" alt="جذاب ترین و زیباترین مردان جهان در سال 2018 (عکس)" style="padding: 0px; margin: 5px auto; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; width: calc(100% - 50px); display: block;"></b></span></font></div><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="3"><b>جانی دپ بخاطر چهره زیبا و بازی جذابی که دارد خانم‌های‌ مختلف از هر سنی رابه خود جذب می کند. دپ به دلیل بازی در فیلم‌های‌ موفق بسیار زیادی مثل دزدان درایی کارائیب، آلیس در سرزمین عجایب، چارلی و کارخانه شکلات سازی و … شهرت و ثروت زیادی کسب کرده است.</b></font></p> text/html 2017-12-11T15:30:24+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو کاهش وزن با دارچین http://rohollah.mihanblog.com/post/1350 <div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b> </b></font><div class="textareaBody"><img title="کاهش وزن را با دارچین تجربه کنید !" class="shakhes" alt="کاهش وزن را با دارچین تجربه کنید !" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/387654313-talab-org.jpg"><h2><font face="Mihan-Nassim" size="4">وزن خود را با دارچین کم کنید&nbsp;</font></h2><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گیاه های دارچین یکی از برترین گیاهای طبیعی هست که برای چربی سوزی و کاهش وزن لاغری بهرهگیری میشود .&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کاهش وزن با دارچین , تحقیقات اخیر محققان نشان داده هست که </b></font><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دارچین</b></font><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b> را می توان ادویه‌ای جادویی نه تنها برای مبارزه با التهابات بدن و پیشگیری از بیشماری مریضی‌ها دانست که </b></font><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خاصیت چربی‌سوز</b></font><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b> آن نیز می تواند به افراد چاق کمک کند.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>محققان دانشگاه میشیگان گفته‌اند ماده‌ای اسانسی به نام سینامالدئید «cinnamaldehyde» که دراین ادویه وجوددارد توانایی شگفت‌انگیزی در افزایش سوخت‌وساز یا متابولیسم بدن دارد و ازآن میتوان بعنوان راهی کارساز در مبارزه با چاقی بهره برد.</b></font></p><div><img width="555" height="370" title="کاهش وزن را با دارچین تجربه کنید !" class="alignnone size-full wp-image-326386" alt="کاهش وزن را با دارچین تجربه کنید !" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/1321331191-talab-org.jpg"><p></p><h4><font face="Mihan-Nassim" size="4">تاثیر دارچین بر چربی سوزی</font></h4></div><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به گفته انها، این اسانس که عطر و طعمی متفاوت دارد، از هایپرگلیسمی نیز پیش گیری می کند.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>«جان وو»، یکی از محققان دست‌اندرکار این مطالعه گفت: آزمایش‌ های ما روی موشها نشان داد که ترکیب سینامالدئید درون </b></font><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دارچین</b></font><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b> بر متابولیسم بدن آثار شگرفی برجامی‌گذارد و برهمین زمینه توانست از این حیوانات آزمایشگاهی در مقابل چاقی پشتیبانی کند.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><h3><font face="Mihan-Nassim" size="4">خاصیت چربی‌سوزی دارچین</font></h3><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>وو و همکارانش برای درک اثر این ترکیب شیمیایی روی انسانها نیز مطالعه‌ای را ترتیب دادند تا بدانند چه دستاوردی در موشها و انسانها شبیه به هم هست.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به گزارش&nbsp;یک کلیک یک پیشرفت&nbsp;به گفته وی، اگر چه این نخستین مطالعه برای نشان دادن مزایای تقویت متابولیسم دراین ماده موجود در دارچین به شمار نمیرود اما نخستین باری هست که درمان با سینامالدئید روی سلول های چربی انسان اعمال میشود.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>این محقق دانشگاه میشیگان همینطور افزون کرد هنوز باید مطالعات بیشتری انجام شود تا مشخص شود که چطور میتوان از فواید سینامالدئید دارچین بهتر بهره‌مند شد و از عوارض جانبی احتمالی ان برحذر ماند؛ اما بهرهگیری از دارچین درون رژیم خوراکی به نحوی که زیاده‌روی در مصرف آن صورت نگیرد فواید خودرا برای کمک به کاهش وزن خواهد داشت.</b></font></p><p><b><font face="Thread-000012a0-Id-0000003e" size="4"><br></font></b></p><p><a href="http://ycyp.rozblog.com/لاغری-سریع-با-دمنوش-نیوشا.html" target="_blank" title="لاغری سریع شکم و پهلو"><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#ff0000">چگونه در ماه 6تا8 کیلو وزن کم کنیم؟</font></a></p><p><b><font face="Thread-000012a0-Id-0000003e" size="4"><br></font></b></p><p><b><font face="Times New Roman" size="4"><br></font></b></p><p><b><font face="Times New Roman" size="4">منبع:تالاب</font></b></p></div></div> text/html 2017-12-11T15:27:55+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو 6 عوارض استفاده بیش از حد دارچین http://rohollah.mihanblog.com/post/1349 <div align="center"><div class="textareaBody"><img title="6 عوارض استفاده بیش از حد دارچین" class="shakhes" alt="6 عوارض استفاده بیش از حد دارچین" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/227015065-talab-org.jpg"><h2><font face="Mihan-Nassim" size="4">دارچین چه معایبی دارد ؟&nbsp;</font></h2><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>استفاده از دارچین اگر بیش از حد خودش شود عوارض های مختلفی دارد در ادامه میتوانید با&nbsp;6 عوارض استفاده بیش از حد دارچین یک کلیک یک پیشرفت&nbsp;را دنبال نمایید.&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دارچین، گیاهی است که از پوسته‌ی درونی درخت دارچین تهیه میشود. دارچین ادویه‌ای سرشناس در تمام دنیاست که فواید زیادی برای سلامتی دارد، مثل کاهش ریسک دیابت، سرطان و بیماری قلبی. دو نوع دارچین وجوددارد:</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b> &nbsp;<br></b></font><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کاسیا:</b></font><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;که به آن دارچین معمولی میگویند و نوعی است که بیشتر مردم ازآن استفاده می کنند.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سیلان:</b></font><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;که به آن دارچین واقعی می گویند و طعمی سبُک‌تر داشته و تلخی‌اش نیز کمتر است.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دارچین کاسیا، بیشتر در فروشگاه‌ها یافت میشود و نسبت به دارچین سیلان، بسیار ارزان‌تر است. مصرف دارچین کاسیا در مقادیر کم خطری ندارد اما مصرف زیاد آن می تواند مشکلاتی برای سلامتی ایجاد کند، زیرا حاوی مقادیر زیادی از ترکیبی به اسم کومارین است.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p> <font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تحقیق‌ها نشان داده که خوردن زیاد کومارین می تواند به کبد آسیب زده و ریسک سرطان را بالا ببرد. ضمنا، مصرف زیاد دارچین کاسیا، عوارض جانبی دیگری نیز دارد که دراین پست، به 6 مورد آن اشاره می کنیم.&nbsp;&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font><img title="6 عوارض استفاده بیش از حد دارچین" alt="6 عوارض استفاده بیش از حد دارچین" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1085042424-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;عوارض مصرف زیاد دارچین</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>۱. آسیب کبد</b></font><br> <font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کاسیا یا همان دارچین معمولی، منبع قابل توجهی از کومارین است. این نوع دارچین تقریباً حاوی 5 میلی گرم کومارین در هر قاشق چایخوری است، در حالی که دارچین سیلان تنها ردی از کومارین دارد.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>میزان مجاز توصیه شده روزانه برای مصرف کومارین، تنها 0.1 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم از وزن بدن است. یعنی شما میتوانید در طول روز، فقط نصف یک قاشق چایخوری دارچین کاسیا مصرف کنید.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به گزارش سایتیک کلیک یک پیشرفت&nbsp;متاسفانه مطالعات زیادی نشان داده‌اند که خوردن زیاد کومارین میتواند کبد را سمی کرده و به آن آسیب بزند. مثلاً گزارش شده که یک زن 73 ساله، تنها با یک هفته مصرف مکمل دارچین، دچار آسیب کبدی شده بود. البته این حاوی مکمل دارچین میشود که دوز زیادی از کومارین را داراست.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>۲. ریسک سرطان</b></font><br> <font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مطالعاتی که روی حیوانات انجام شده نشان میدهد خوردن زیاد کومارین که به وفور در دارچین کاسیا وجوددارد میتواند ریسک انواع خاصی از سرطان را افزایش بدهد. مثلاً، آزمایش روی جوندگان نشان داد که خوردن زیاد کومارین باعث رشد تومورهای سرطانی در ریه، کبد و کلیه‌ها شده بود.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p> <font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شیوه‌ای که کورمارین تورمورها را تغذیه میکند هنوز مشخص نیست. اما برخی از دانشمندان باور دارند کومارین می تواند بطور مداوم به یکسری از ارگان‌های بدن آسیب بزند و کم کم دوران این آسیب میتواند سلول‌های سالم رابا سلول‌های سرطانی جای گزین کند.</b></font></p><p class="imgarticle"><img width="400" height="224" title="6 عوارض استفاده بیش از حد دارچین" class="size-full wp-image-329145 aligncenter" alt="6 عوارض استفاده بیش از حد دارچین" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/57374114-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مصرف زیاد دارچین دریک وعده می تواند مشکلات تنفسی ایجاد کند</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>۳. زخم دهان</b></font><br> <font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>برخی از افراد با مصرف زیاد دارچین دچار زخم‌های دهانی می شوند. دارچین حاوی سینامالدهید است که ترکیبی است که میتواند درصورت مصرف زیاد، واکنش آلرژیک ایجاد کند.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ظاهراً مقادیر کم این ادویه چنین واکنشی را در بر ندارد چون بزاق دهان مانع ارتباط طولانی مدت این مواد شیمیایی با دهان می شود. سایر واکنش‌های آلرژیک نسبت به سینامالدهید حاوی التهاب زبان یا لثه، احساس سوزش یا خارش و لکه‌های سفید رنگ در دهان میشود. هر چند انی علائم خطرناک نیستند اما سبب ناراحتی میشوند.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>فراموش نکنید تنها کسانی دچار زخم دهان ناشی از سینامالدهید می شوند که به آن آلرژی داشته باشند. البته بنظر میرسد زخم دهانی بیشتر کسانی را دچار میکند که به مقدار زیاد از روغن دارچین استفاده می کنند یا مدام آدامس‌های دارچینی می‌جوند، چون این محصولات دارای سینامالدهید بیشتری هستند.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>۴. پایین آوردن قندخون</b></font><br> <font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>قندخون بالای مزمن شده، مشکلی برای سلامتی است که اگر درمان نشود میتواند منجر به دیابت، بیماری قلبی و تعداد زیادی از بیماری‌های دیگر شود. دارچین به علت توانایی‌اش برای کاهش قندخون نیز شهرت دارد.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b> &nbsp;<br> مطالعات دریافته‌اند این ادویه میتواند تاثیرات انسولین را تقلید کند. هر چند خوردن کمی دارچین، قندخون‌تان را پایین می‌آورد اما مصرف زیاد آن میتواند کاهش زیادی در قندخون ایجاد کند، که به این حالات، هیپو گلیسمی یا افت قندخون می گویند که عوارضی چون ضعف و خستگی، احساس گیجی و احتمالا غش کردن دارد.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>افرادی که در دسترس افت قندخون هستند و برای این بیماری دارو مصرف میکنند باید در مصرف دارچین احتیاط کنند زیرا دارچین می تواند اثرات داور را بیشتر کرده و سبب افت بیش از حد قندخون شود.</b></font></p><p><img title="6 عوارض استفاده بیش از حد دارچین" alt="6 عوارض استفاده بیش از حد دارچین" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/920777566-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>۵. مشکلات تنفسی</b></font><br><font size="4"><b> <font face="Mihan-Nassim">مصرف زیاد دارچین دریک وعده میتواند مشکلات تنفسی ایجاد کند. دلیلش هم این است که این ادویه، بافت ریزی دارد که ممکن است به سهولت وارد بینی شود. تنفس تصادفی دارچین میتواند سبب سرفه، احتقان و تنگی نفس شود. همینطور سینامالدهید دارچین، محرکی برای گلو بوده و می تواند سبب بروز مشکلات تنفسی شود.</font></b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>افرادی که مبتلا به آسم یا سایر بیماری‌هایی هستند که سیستم تنفسی‌شان را تحت تاثیر قرار میدهد باید خیلی مراقب باشند تا اشتباها دارچین را تنفس نکنند چون این افراد بیشتر در دسترس مشکلات تنفسی هستند.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>۶. احتمال تداخل داروئی</b></font><br> <font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خوردن مقدار کمی دارچین طبق معمول تداخلی با بیشتر داروها ایجاد نمی کند. اما اگر بابت دیابت، بیماری قلبی یا کبدی دارو مصرف می کنید، دارچین زیاد می تواند مشکل ساز باشد. زیرا دارچین با این داروها تداخل پیدا کرده و تاثیرات یا عوارض جانبی انها را تشدید میکند.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p> <font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مثلاً دارچین کاسیا حاوی کومارین زیادی است که میتواند کبد را سمی کرده و به آن آسیب بزند. اگر داروهایی مصرف می کنید که کبدتان را تحت تاثیر قرار می دهد، مثلاپاراستامول، استامینوفن و استاتین‌ها، مصرف زیاد دارچین میتواند ریسک آسیب کبدی را افزایش بدهد.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>همینطور دارچین ممکن است به کاهش قندخون کمک کند، بنابر این اگر داروی دیابت مصرف میکنید این ادویه می تواند اثر آنرا بیشتر کرده و سبب افت زیادی قندخون شود.</b></font></p><p><img title="6 عوارض استفاده بیش از حد دارچین" alt="6 عوارض استفاده بیش از حد دارچین" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/776332998-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b> از آنجاییکه اینروزها دارچین شهرت زیادی پیدا کرده، خیلی از افراد در تلاش برای مصرف بیشتر این ادویه، مقدار زیادی ازآن را به‌ صورت خشک مصرف میکنند.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>این مساله حاوی خوردن یک قاشق چایخوری دارچین پودر شده در عرض کمتر از یک دقیقه و بدون نوشیدن آب می شود. شاید بی‌خطر بنظر برسد اما واقعا کار خطرناکی است!</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مجلهیک کلیک یک پیشرفت&nbsp;: خوردن دارچین خشک میتواند گلو و ریه‌ها را تحریک کند. همینطور ممکن است باعث آسیب دائمی به ریه‌ها شود. چون ریه نمی تواند فیبرهای این ادویه را تجزیه کند ودر نتیجه در ریه تجمع کرده و باعث التهاب آن میشود که به آن پنومونیا یا سینه پهلو می گویند.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اگر پنومونیا درمان نشده بماند، ریه‌ها برای همیشه زخم شده و احتمالا از کار می‌‌افتند.</b></font></p><p><b><font face="Thread-000012a0-Id-00000034" size="4"><br></font></b></p><p><b><font face="Times New Roman" size="4"><br></font></b></p><p><b><font face="Times New Roman" size="4">منبع:تالاب</font></b></p></div></div> text/html 2017-12-11T15:26:43+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو چگونه یک خانم متشخص و زیبا باشیم ؟ http://rohollah.mihanblog.com/post/1348 <div align="center"> <div class="textareaBody"><img title="چگونه یک خانم متشخص و زیبا باشیم ؟" class="shakhes" alt="چگونه یک خانم متشخص و زیبا باشیم ؟" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/566111816-talab-org.jpg"><h2><font face="Mihan-Nassim" size="4">رفتار درست یک زن&nbsp;</font></h2><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هر خانومی حتماً می خواهد که رفتار نیکو و متشخص باشد اما واقعا&nbsp;چگونه یک خانوم متشخص و واقعی باشیم ؟&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بانوی زیبا , برای برخی افراد رعایت اصول آداب و رفت و آمد دیگر قدیمی شده اما رفتار خوب و پسندیده هیچ وقت از مد نمی افتد. اگر می‌خواهید تصویر خوبی از خودتان بعنوان یک بانو در جامعه داشته باشید باید بدانید که برخی کارها و رفتارها را نباید انجام بدهید چون جلوه خوبی بشما نمی‌دهد.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ما فهرستی از اشتباهات رفتاری آورده که یک زن واقعی هرگز نباید مرتکب این اشتباهات شود. سعی کنید همه ی این موارد را در ذهنت ان نگه دارید تا تصویر خوبی از خودتان بسازید.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>استفاده از لباس ها و اکسسوری های تقلبی بی کیفیت</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نیاز نیست همه ی پولتان را خرج لباسهای گرانقیمت و برند کنید. اما خریدن کپی های بی کیفیت و خیلی ارزان هم کار درستی نیست. پس اگر میخواهید ظاهر خوبی نداشته باشید دنبال اجناس بی کیفیت و تقلبی بروید. میتوانید لباس هایی بخرید که هم شیک هستند و هم باکیفیت.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>برندهایی هم هستند که قیمت زیاد بالایی ندارند. شاید مشهور نباشند اما زیبا و باکیفیت هستند.</b></font></p><p><img title="چگونه یک خانم متشخص و زیبا باشیم ؟" alt="چگونه یک خانم متشخص و زیبا باشیم ؟" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/504304508-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>میتوانید لباس هایی بخرید که هم شیک و هم باکیفیت هستند</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اشتباهات مد</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>یک بانو واقعی هیچ وقت ژاکت خیلی گشاد یا شلوارک خیلی تنگ نمیپوشد چون میداند چطور لباس هایی مناسب استایل خودش انتخاب کند. هیچ وقت لباسهای گشاد بخاطر آسان بودنشان نمی‌پوشد، لباس هایش را باسلیقه و مناسب تیپ بدنش انتخاب میکند.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خمیده بودن</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>یکی از قوانین مهم برای خانمها داشتن یک ژست خوب است. وقتی زیادی خمیده می شینید مانند این میماند که دارید بار سنگینی را میکشید. حالت درست نشستن شاید در اوایل کمی سخت باشد اما بعد از مدت کوتاهی به درست نشستن و درست راه رفتن عادت میکنید.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><img title="چگونه یک خانم متشخص و زیبا باشیم ؟" alt="چگونه یک خانم متشخص و زیبا باشیم ؟" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/876040046-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>وقتی زیادی خمیده می شینید مانند این میماند که دارید بار سنگینی را می‌کشید</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مراقب خود نبودن</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>یک زن واقعی همیشه مراقب خودش هست. ورزش میکند، برنامه خوراکی سالمی دارد، مراقب سلامت پوستش هست ودر صورت لزوم به دکتر مشاور مراجعه میکند.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آرایش زیاد</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>یک زن واقعی مراقب پوستش هست بهمین علت پوست خوبی دارد. آن همیشه زیباست حتی بدون آرایش.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>رفتارهای عصبی</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>یک زن واقعی میداند چطوری عادت های عصبی خودرا بازرسی کند و هیچ وقت با بازی کردن با موها، تکان دادن پاها و هر رفتار دیگری که بی قراری اش را نشان میدهد ظاهرش را از بین نمی‌برد. هیچ وقت به چیزهای کوچک گیر ندهید. یک زن واقعی برای هر کاری وقت به اندازه کافی دارد.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تمام کردن ظرف سوپ</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>برای خوردن یک قاشق آخر ظرف سوپ باید ظرف را کج کنید. رفتار درست غذا خوردن این است که سوپ را تا ته آن نخورید. حتی اگر سوپ خیلی باشد بازهم نباید تا قاشق آخر را بخورید.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><img title="چگونه یک خانم متشخص و زیبا باشیم ؟" alt="چگونه یک خانم متشخص و زیبا باشیم ؟" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1499197468-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>رفتار درست غذا خوردن این است که سوپ را تا ته آن نخورید</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بی ادبی و شایعه پراکنی</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بی ادبی، شایعه پراکنی و ناله و شکایت کردن برای یک خانوم واقعی ممنوع است. و البته وقتش را هم با گوش دادن به شایعه پراکنی ها و ناله و شکایت های دیگران نمیکشد.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بلند سخن گفتن و بلند خندیدن</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>یک خانوم واقعی هنگام صحبت کردن مراقب تن صداش هست. بلند خندیدن و فریاد زدن و زبان توهین آمیز قابل پذیرش نیست. مخاطب شما چه مادربزرگ باشد، چه بچه ۳ ساله و چه رئیس جمهور باید با یک تن صدا حرف بزنید.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بحث کردن</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>یک زن واقعی اعتقادات خودش را دارد و ۱۰۰ درصد به آن خاطرجمعی دارد. آن هیچ وقت عقایدش رابه دیگران تحمیل نمی‌کند ودر مورد آن بحث نمی‌کند و وقتی همه ی چیز گفته شده چرا برای ثابت کردن خودش به دیگران خودش را اذیت کند؟</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>غذا خوردن در راه</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>قوانین آداب و رفت و آمد میگوید هنگام غذاخوردن پشت میز باید از کارد و چنگال استفاده کرد. بنابر این حتی اگر عاشق پیتزا هستید آنرا در رستوران سفارش ندهید. اگر عجله دارید در حال راه رفتن چیزی نخورید اینکار مناسب یک بانو واقعی نیست. باید طوری برنامه ریزی کنید که چند دقیقه ای حتی برای یک فنجان قهوه وقت داشته باشید.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بیش از حد ساده و بی غل و غش بودن</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>با غریبه ها صحبت کردن در مورد خودتان رفتار پسندیده ای برای یک بانو نیست. یک زن واقعی در برقراری تماس با دیگران زیاده روی نمیکند. جزئیات زندگی اش، کارش و افکارش را برای دیگران بازگو نمیکند.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تاخیر داشتن</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بیشتر از ۱۵ دقیقه دیر کردن رفتار مناسبی برای یک بانو نیست چه در قرارهای کاری و چه در قرارهای خصوصی.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>باز گذاشتن چتر برای خشک شدن</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هیچ وقت چتر را برای خشک شدن باز رها نکنید. وقتی وارد منزل شدید چتر را ببندید، تکانش بدهید و آویزون کنید تا کاملا خشک شود.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><img title="چگونه یک خانم متشخص و زیبا باشیم ؟" alt="چگونه یک خانم متشخص و زیبا باشیم ؟" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/331729-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>چتر را برای خشک شدن باز رها نکنید</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عافیت باشد در پاسخ عطسه</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خیلی متعارف است که در پاسخ عطسه دیگران میگوییم عافیت باشد اما این جمله فقط در برابر دوستان و آشنایان نزدیک قابل قبول است. در برابر غریبه ها عطسه اش را نادیده بگیرید مانند این‌که هیچ اتفاقی نیفتاده است.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>رد کردن تعارف نوشیدنی و غذا از میزبان</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>یک زن واقعی هیچ وقت تعارف غذا و نوشیدنی را رد نمیکند. اگر میزبان ازتان پرسید نوشیدنی چه چیزی میل دارید می‌توانید بجای این‌که توضیح بدهید که میل به چیزی ندارید حداقل آب سفارش بدهید.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>فوت کردن غذا</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>فوت کردن غذا رفتار پسندیده ای نیست و یک بانو واقعی منتظر می‌ماند تا غذایش سرد شود. یا غذا را هم میزند تا زودتر سرد شود.</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><img title="چگونه یک خانم متشخص و زیبا باشیم ؟" alt="چگونه یک خانم متشخص و زیبا باشیم ؟" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1933059763-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>فوت کردن غذا رفتار پسندیده ای نیست و یک بانو واقعی منتظر میماند تا غذایش سرد شود</b></font></p></div></div> text/html 2017-12-11T15:24:57+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018 http://rohollah.mihanblog.com/post/1347 <div align="center"> <div class="textareaBody"><img title="خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018" class="shakhes" alt="خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/948750460-talab-org.jpg"><h2><font face="Mihan-Nassim" size="4">آرایش های برنزه صورت</font></h2><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>افرادی که برنزه میکنند تقریبا جذاب تر میشوند اما وقتی صورت برنزه شود آرایش جذاب میشود در ادامه میتوانید با خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018 تالاب را دنبال کنید .</b></font></p><p><img width="500" height="600" title="خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018" alt="خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/673945191-talab-org.jpg"></p><p><img width="500" height="510" title="خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018" alt="خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/721086816-talab-org.jpg"></p><p><img width="500" height="600" title="خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018" alt="خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1010668200-talab-org.jpg"></p><p><img width="500" height="600" title="خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018" alt="خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/386138719-talab-org.jpg"></p><h3 style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">آرایش برنزه</font></h3><p><img width="500" height="513" title="خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018" alt="خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/820026257-talab-org.jpg"></p><p><img width="500" height="522" title="خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018" alt="خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1939388676-talab-org.jpg"></p><h3 style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">انواع آرایش برنزه</font></h3><p><img width="500" height="528" title="خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018" alt="خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/48945729-talab-org.jpg"></p><p><img width="500" height="483" title="خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018" alt="خاص ترین آرایش های صورت به شکل برنزه 2018" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/807489017-talab-org.jpg"></p><h3 style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">آرایش برنزه صورت</font></h3><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p></div></div> text/html 2017-12-11T15:22:32+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو درگیری مهناز افشار و سحر قریشی در صفحه ی مجازی http://rohollah.mihanblog.com/post/1346 <div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div align="center" class="textareaBody"><img title="درگیری مهناز افشار و سحر قریشی در صفحه ی مجازی" class="shakhes" alt="درگیری مهناز افشار و سحر قریشی در صفحه ی مجازی" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/633252681-talab-org.jpg"></div><h2 align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دعوای مهناز افشار و سحر قریشی&nbsp;</font></h2><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مهناز افشار و سحر قریشی دو بازیگر تراز اول کشورمون که این روز ها کمی حاشیه ای هستند با همدیگر کمی درگیر شده اند در ادامه می توانید با&nbsp;درگیری مهناز افشار و سحر قریشی در صفحه ی مجازی تالاب را دنبال نمایید.&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مهناز افشار</b></font><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;و سحر قریشی در فضای مجازی بر سر حضور بانو ها در استادیوم که مرتبط به دست مزد زنان هست دعوای لفظی داشته اند.&nbsp;قریشی، بازیگر&nbsp;سینما&nbsp;و تلویزیون و اکنون البته تئاتر، در گفت وگویی ویدیویی، درباره ممنوعیت ورود زنان به استادیوم های ورزشی اظهار نظر کرده هست.</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>او با اشاره به این‌که دوست نداشته به استادیوم برود چون آنجا احساس امنیت ندارد، گفته که با ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها موافق هست.</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><img width="500" height="500" title="درگیری مهناز افشار و سحر قریشی در صفحه ی مجازی" class="size-full wp-image-329219 aligncenter" alt="درگیری مهناز افشار و سحر قریشی در صفحه ی مجازی" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1806104700-talab-org.jpg"></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اختلاف نظر سحر قریشی و مهناز افشار</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>این اظهارات، صدای مهناز افشار، دیگر بازیگر سینمای کشور جمهوری اسلامی ایران را درآورده؛ او با هشتگ زنان علیه زنان، به حرف های قریشی واکنش نشان داده و در توییترش نوشته نمیشه خیلی راحت حق نیمی از&nbsp;جامعه&nbsp;رو انکار کرد چون یک نفر وقتی در کنار مردان قرار می گیره منقلب میشه!</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>این در حالی هست که همین چندی پیش، سحر قریشی عکسی از خود در یکی از استادیوم های کشور امارات در حال تماشای&nbsp;بازی&nbsp;آسیاییِ پرپسولیس تهران توزیع کرده بود.</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><img width="500" height="499" title="درگیری مهناز افشار و سحر قریشی در صفحه ی مجازی" class="alignnone size-full wp-image-329220" alt="درگیری مهناز افشار و سحر قریشی در صفحه ی مجازی" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1761648370-talab-org.jpg"></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مهناز افشار «متولد ۲۱ خرداد ۱۳۵۶ در تهران» بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران هست.مهناز افشار دیپلم اش را در رشته تجربی گرفت و برای ادامه تحصیل به مدت چهار سال در مؤسسه‌ای غیرانتفاعیبه تحصیل در رشته تدوین پرداخت.خانواده اش ریشه مذهبی دارند، به همین دلیل هم در ابتدا مخالف بودند که دخترشان وارد بازیگری شود.</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>در کلاس‌های بازیگری استاد حمید سمندریان تعلیم دید.مهناز افشار بازیگری را با&nbsp;سریال&nbsp;تلویزیونی گمشده در سال ۱۳۷۷ آغاز کرد و پس از آن با ایفاینقش در&nbsp;فیلم&nbsp;رفقا به کارگردانی علی شاه حاتمی در سال ۱۳۷۷ به سینما راه یافت و با ایفای نقشدر فیلم سینمایی شور عشق به کارگردانی کمیاب مقدس در سال ۱۳۷۹ به شهرت رسید.</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شباهت چندان مهناز افشار به خواننده معروف، در توجه رسانه‌ها به او در آغاز کارش تأثیرگذار بود.مهناز افشار در دههٔ هشتاد از چهره‌های تأثیرگذار سینمای تجاری ایران شد و در سال‌های پایانی این دهه با بازیدر فیلم‌های کارگردانان متفاوت سعی کرد عکس شناخته‌شده‌اش را تغییر دهد؛ تلاشی که به دریافت چندین جایزه و تقدیرنامه ازسوی منتقدان و جشنواره‌های داخلی انجامید.</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مهناز افشار، در سال ۹۳ در یکی از نقشهای اصلی در فیلم سینمایی «آموزگار» به کارگردانی ناصر سعیداف، کارگردان سرشناستاجیک، ایفای نقش کرد.مهناز افشار در خرداد ۱۳۹۳ با محمد یاسین رامین فرزند محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دردوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد&nbsp;ازدواج&nbsp;کرد.حاصل ازدواج اویک دختربه نام لیانا هست.</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><img width="500" height="391" title="درگیری مهناز افشار و سحر قریشی در صفحه ی مجازی" class="size-full wp-image-329221 aligncenter" alt="درگیری مهناز افشار و سحر قریشی در صفحه ی مجازی" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/22321882-talab-org.jpg"></p><p align="center" class="textareaBody"><img width="500" height="534" title="درگیری مهناز افشار و سحر قریشی در صفحه ی مجازی" class="size-full wp-image-329222 aligncenter" alt="درگیری مهناز افشار و سحر قریشی در صفحه ی مجازی" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1924053049-talab-org.jpg"></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نام:سحر قریشی نام خانوادگی:قریشی تاریخ تولد:۱۳۶۶/۱۰/۶ محل<br> تولد :تهران</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سحر قریشی «زاده ۶ دی ۱۳۶۶ در تهران» بازیگر سینما ، تلویزیون و تئاتر ایران هست.او در سال ۱۳۸۸ با بازی در فیلم لج و لجبازی به تهیه کنندگی آقای زبر دست و کارگردانی سیدمهدی برقعی وارد عرصه سینما شد.سحر قریشی از طریق سارا خوئینی ها برای بازی در این فیلم انتخاب شد که سرآغاز ورود سحر قریشی به سینماو تلویزیون شد.</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سحر قریشی پس از آن از طریق سیاوش خیرابی به سهیلی زاده معرفی شد و آقای سهیلی زاده براینقش یلدا او را انتخاب کرد.او بعد از ایفای نقش یلدا در سریال دلنوازان به شهرت رسید.</b></font></p> text/html 2017-12-11T15:20:08+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی http://rohollah.mihanblog.com/post/1345 <div align="center"> <p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سالار جان خودت هم می دانی که یقیناً این دورهمی به مناسبت تولد شما نبوده و به صورت اتفاقی هم زمان شده است.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/318249279-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سلفی دو تن از اسطوره های باشگاه پرسپولیس در بند یکی… ببخشید، در خانه یکی از عزیزان.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/2044188103-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شقایق بانو همسایه پایینی ما هم پشت وانتش نوشته “دارا که باشی سارا خودش میاد”. لطفا با او هم سلفی بگیر، گناه دارد.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1171555725-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بازهم برف و بازهم هجمه عکس های برفی. مشابه هر پدیده طبیعی دیگری که در دنیای واقعی رخ می دهد ودر فضای مجازی سبب مجروح شدن کاربران می‌شود.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1663351181-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کپشن بالا.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1677361395-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گویا در قطر جوراب خیلی نایاب و گران است.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1603122866-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ساره بیات در حال منقلب شدن پس از حضور در استادیوم.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1290156113-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>علیرضا دبیر با این عکس درکنار پدر مرحومش از همه ی کسانی که دراین غم سنگین همراهش بودند، قدردانی کرد.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/2131742429-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سام درخشانی نخستین اسکی امسالش را در کوه های کانادا انجام داده است. هر سال در دیزین به این مهم می پرداخت که به لطف زایمان همسرش اینبار در کانادا اسکی کرده است.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1548537327-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خاطره اسدی و عزیزی که این عکس را از وی گرفته است، دریک کافه.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1373180155-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سانسور طنازانه مهراب قاسمخانی پس از آنکه گوش وی را به خاطر پستی که در مورد یکی از مجریان شبکه افق صدا و سیما گذاشته بود، پیچاندند.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1542633593-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بازیگران مرد ایرانی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. 1. کسانی که عکسی حاوی مو های زائد خود در اینستاگرام دارند، 2. کسانی که عکسی با این شرح ندارند. امیرحسین آرمان روز گذشته از دسته دوم به دسته اول منتقل شده است.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/466270577-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>محسن افشانی این پست را گذاشته و اعلام کرده که مزدوج شده است. آن قدر که مسخره بازی و حاشیه داشته فعلاً باور این پست او کمی دشوار است و احتمال مزاح بودن و دروغ چله بودن و اینها وجوددارد. اگرهم جدی باشد که جز آرزوی خوشبختی کاری از دستمان برنمی آید!</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/243759919-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بله امیر جان، ولی سلفی در حین رانندگی ضامن قطعی حادثه و عدم سلامتی شماست.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1543457888-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>خاطره حاتمی این سلفی را در بلندی های بادگیر انداخته است. امیلی برونته اگر می دانست که اینطوری خواهد شد، نام رمانش را “پستی های تنگه جبل الطارق” میگذاشت.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/318100903-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مهراوه شریفی نیا در قرمز کردن ناخن هایش کمی کوتاهی کرده که امیدواریم در ست بعدی جبرانش کند.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1687686736-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کاپیتانِ خوشتیپمون.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1885881469-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>حامد بهداد با این استوری تولد استاد داریوش مهرجویی را تبریک گفت و جزو معدود کسانی بود که به یاد استاد مهرجویی بود. برای ایشان و همه ی اساتید سینما ارزوی سلامتی داریم.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/196712879-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>لیلا بلوکات در حال شب کاری در شهرک سینمایی غزالی. او در سریال تاریخی “از یاد ها رفته” حضور دارد.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1505312259-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ارژنگ جان نمی‌خواهم توی ذوقت بزنم، ولی واقعا اینطور که می‌گویی نیست و اصلا شبیه نیستید.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1899457220-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نرگس محمدی تولد سمیرا حسنپور بازیگر سینما و تلویزیون رابا این استوری تبریک گفت.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1376321314-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آینه آغوش دویست و شش هم یکیدیگر از اشیای محبوب در سلفی گیری هاست که ویدا جوان هم با یک سلفی دراین موقعیت از همه ی بابت الطافی که به او دارند تشکر کرده است.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/293887214-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>سلفی روناک یونسی و خواهرش در حال جشن و شادی به مناسبت عید کریسمس.</b></font></p><p><img title="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" alt="عکس های جالب بازیگران در شبکه های اجتماعی (118)" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1040107332-talab-org.jpg"></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>با این سلفی از منتقد بزرگ و اندیشمند صاحب نظرِ کشورمون استاد لیلا اوتادی که اظهار نظر و نقد او بر هر موضوعی واجب و ضروری است، مطلب امروز را به پایان می‌بریم. از همراهی تان متشکریم. تا مطلب بعدی، یا حق.</b></font></p><p><b><font face="Thread-000012a0-Id-00000014" size="4"><br></font></b></p><p><b><font face="Times New Roman" size="4"><br></font></b></p><p><b><font face="Times New Roman" size="4"><br></font></b></p><p></p></div> text/html 2017-12-09T20:21:23+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو تبریک روز دانشجو http://rohollah.mihanblog.com/post/1344 <div align="center"> <br></div><div align="center" class="textareaBody"><img title="پیامک های جدید گرامیداشت روز دانشجو" class="shakhes" alt="پیامک های جدید گرامیداشت روز دانشجو" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/1992283823-talab-org.jpg"></div><div align="center" class="textareaBody">اس ام اس روز دانشجو</div><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>امروز روز ملی دانشجو است و این روز رابه تمام دانشجویان ایران به پسران و دختران آینده ساز ایرانی تبریک عرض مینماییم .&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>دانشجو یعنی تلاش، امید، آینده، صبر، یعنی تو،<br> یعنی تمام اونایی که رفتن تا ما بمونیم و ایران را بسازیم.<br> دانشجوی متعهد روزت مبارک </b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>پیامک های جدید گرامیداشت روز دانشجو</b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b> ما دانشجوهای واقعی وقتی چیزی نمی فهمیم از آغوش دستی می پرسیم: تو چیزی می فهمی؟<br> اونم میگه نه و ما بخود می بالیم و شاد از این‌که تنها نیستیم و همگان نمی فهمیم!<br> تازه روزمون هم مبارک! </b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>اس ام اس جدید تبریک روز دانشجو</b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b> دانشجو موجودی است که حاضر است گذرش به دباغ منزل بیفتد<br> ولی گذرش به اتاق استاد برای گرفتن نمره نیفتد<br> روز دانشجو مبارک </b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>اس ام اس جدید تبریک روز دانشجو</b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b> شمع شدی ، شعله شدی ، سوختی<br> بعد ۸ ترم هیچی نیاموختی<br> روزت مبارک </b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>اس ام اس جدید تبریک روز دانشجو</b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b> کلیه ی واحدهای دانشگاهی به دو دسته تقسیم میشوند :<br> .<br> .<br> ۱ – واحد های سختو که نمیشه خوند<br> .<br> .<br> ۲ – واحد های آسون هم که ارزش خوندن نداره </b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>اس ام اس جدید تبریک روز دانشجو</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b> خسته ام….<br> نه این‌که کوه کنده باشم نه !<br> .<br> .<br> .<br> کمی درس خوانده ام&nbsp;<br> دانشجویی که شورای انضباطی واسش تشکیل نشه دانشجو نیس!<br> به سلامتی دانشجوها<br> روز دانشجو مبارک </b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>اس ام اس جدید تبریک روز دانشجو</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b> دانشجوی عزیز! مهندس بعد از این!<br> واحد پاس نکن! کلاس دو در کن!<br> استاد مسخره کن!<br> خلاصه… دانشجوی نمونه!<br> روزت مبارک</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>اس ام اس جدید تبریک روز دانشجو</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b> قانون سوم دانشجویان دختر :<br> دیر رسیدن بهتر از زشت رسیدن است …<br> این روز رو به صورت بلبلی به این دانشجوها تبریک عرض مینماییم </b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>اس ام اس جدید تبریک روز دانشجو</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b> فرارسیدن روز دانشجو، روز تأکید بر اهمیت علم آموزی و لزوم حقایق جوی، روز تأکید بر لزوم تقویت ایمان و اهمیت افزایش بصیرت سیاسی و معرفت دینی بر تمامی دانشجویان مؤمن و پرتلاش ایران اسلامی گرامی باد.<br> روز دانشجو پیشاپیش مبارک </b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>اس ام اس جدید تبریک روز دانشجو</b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b> در کوچه درس رهگذاریم هنوز/وین راه دراز می سپاریم هنوز<br> از اول اسم نویسی سال‌ها می گذرد/ما واحد پاس نکرده داریم هنوز!<br> روز دانشجو مبارک </b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>اس ام اس جدید تبریک روز دانشجو</b></font></p><p align="center" class="textareaBody" style="text-align: center;"><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b> روز دانشجو بر تو دانشجوی پیروز خجسته باد<br> پروژه شادمان سازی پشت کنکوری های گرامی</b></font></p><p align="center" class="textareaBody"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p> text/html 2017-12-09T20:18:54+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو اولین داور زن ایرانی در مسابقات فوتبال آسیا http://rohollah.mihanblog.com/post/1343 <div align="center"> <img title="اولین داور زن ایرانی در مسابقات فوتبال آسیا" class="shakhes" alt="اولین داور زن ایرانی در مسابقات فوتبال آسیا" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/12/422569327-talab-org.jpg"><h2><font face="Mihan-Nassim" size="3">مهسا قربانی داور مسابقات فوتبال در آسیا شد !</font></h2><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">مهسا قربانی نخستین داور بانوی ایرانی است که ملاقات ژاپن و کره جنوبی را قرار است قضاوت کند در ادامه بیشتر با&nbsp;نخستین داور زن ایرانی در مسابقات آسیایی همراه می شویم .&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;داور بین المللی فوتبال کشورمون بعنوان داور چهارم ملاقات دو تیم ژاپن و کره جنوبی را قضاوت می‌کند.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">به گزارشیک کلیک یک پیشرفت&nbsp;، ملاقات دو تیم ملی ژاپن و کره جنوبی از مرحله نهایی مسابقات فوتبال بانوان شرق آسیا در حالی فردا «جمعه ۱۷ آذرماه » ساعت ۱۹ به وقت محلی در شهر توکیو برگزار می‌شود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا مهسا قربانی از ایران بعنوان داور چهارم این بازی را قضاوت میکند.</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">داور وسط: کاترین مارگارت از استرالیا</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">کمک یک : او سارا می ایی از استرالیا</font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3">کمک دو : یوونا فرناندز از هند</font></p><p><font face="Thread-00000c20-Id-00000029" size="3"><br></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3"><br></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">منبع:تالاب</font></p></div> text/html 2017-11-10T15:51:35+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو زنان زیبا و ثروتمند در اروپا http://rohollah.mihanblog.com/post/1342 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/1182104579-talab-org.jpg" alt="6 زن زیبا و ثروتمند در جهان را بیشتر بشناسید !"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">زنان زیبا و ثروتمند در اروپا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">مردم دوست دارند زندگی شخصی افراد ثروتمند و قدرتمند را دنبال کنند. از زمان باستان این یک شیوه زندگی بوده هست. ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد از قرن‌ها پیش هنوز به ذکر آورده میشوند.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بعضی افراد این اشخاص را الهام بخش خود برای یک زندگی پیروز می دانند و بعضی دیگر فقط دوست دارند بدانند این افراد چطور زندگی می کنند.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">این مردان پیروز و ثروتمند با پول میتوانند جذابترین زنان را همچون همسر انتخاب کنند. بیایید نگاهی به این&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px;">زنان خوشبخت</strong>&nbsp;بیندازیم.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">جک دورسی و کیت گریر</font></strong></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">جک دورسی یک کارآفرین اینترنتی و بنیانگذار یک رسانه اجتماعی بسیار پیروز یعنی توییتر هست. جک برنامه نویسی را از سن ۱۴ سالگی شروع کرد و گذشته از ۳۵ سالگی با توییتر یک نوآور شد.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">او هم چنین عضو هیئت مدیره شرکت والت دیزنی هست. ثروت خالص دورسی 1.27 میلیارد دلار «۵۰۸۰ میلیارد تومان» هست. عشق این میلیاردر بزرگ کیت گریر هست.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">کیت طراح هست ودر رویداد های گوناگون با دورسی آشنا شده هست. او سعی دارد کار طراحی خودرا توسعه دهد.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/1124443513-talab-org.jpg" width="450" height="488" title="6 زن زیبا و ثروتمند در جهان را بیشتر بشناسید !" alt="6 زن زیبا و ثروتمند در جهان را بیشتر بشناسید !" style="padding: 3px; margin: 30px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تام بریدی و جیزل بانچن</font></strong></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تام بریدی به موقعیتی افسانه‌ای دست یافته هست. آخرین پیروزی فینال فوتبال آمریکایی او درسال ۲۰۱۷ در مقابل آتلانتا فالکونز بود. او در لیست بزرگان تمام زمان ایستاده هست.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تام با جیزل بانچن خوشگل که یک سوپر مدل شگفت انگیز هست ازدواج کرد. ثروت خالص او ۱۸۰ میلیون دلار «۷۲۰ میلیارد تومان» هست و ثروت زنش ۳۶۰ میلیون دلار «۱۴۴۰ میلیارد تومان» هست.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اگر شما یکی از بزرگ ترین مردان عصرتان و همینطور یک میلیونر باشید ایرادی ندارد که همسرتان از شما ثروتمندتر باشد.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/1711537701-talab-org.jpg" width="500" height="500" title="6 زن زیبا و ثروتمند در جهان را بیشتر بشناسید !" alt="6 زن زیبا و ثروتمند در جهان را بیشتر بشناسید !" style="padding: 3px; margin: 30px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">جان پل دجوریا و الویس برودی</font></strong></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">جان پل دجوریا یک میلیاردر یونانی-ایتالیایی- آمریکایی هست که زندگی خودرا همچون یک مهاجر فقیر در لس آنجلس شروع کرد. او زمانی عضو یک باند خیابانی بود، اما وقتی یک معلم ریاضی به او گفت:</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">«هیچوقت در هیچ جای زندگی پیروز نخواهی شد» زندگی خودرا تغییر داد. جان بازرگان و انسان بشردوستی هست که بنیانگذار تولیدات موی پل میشل هست. او مالک شرکت پاترون اسپیریتس نیز هست.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">این میلیاردر با الویس برودی که همبازی سابقش بوده ازدواج کرده هست. آن‌ها چهار فرزند دارند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/1382384154-talab-org.jpg" width="449" height="500" title="6 زن زیبا و ثروتمند در جهان را بیشتر بشناسید !" alt="6 زن زیبا و ثروتمند در جهان را بیشتر بشناسید !" style="padding: 3px; margin: 30px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">فلاویا سامپایو و ایک باتیستا</font></strong></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ایک باتیستا رئیس گروه EBX هست. این شرکت در صنعت معدن، نفت و گاز فعالیت می کند. باتیستا ثروت زیادی از این شرکت کسب کرده هست، آن قدر چندان که وی را تبدیل به ثروتمندترین مرد برزیل کرده که توانسته یکی از جذابترین زنان را گزینه کند.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">فلاویا سامپایو وکیل هست، اما بیشتر شبیه یک مدل یا ستاره سینماست. او مدیر سازمانی به نام موسسه آگاهی هست که برای کمک به کودکان احداث شده هست.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/1895963090-talab-org.jpg" width="420" height="500" title="6 زن زیبا و ثروتمند در جهان را بیشتر بشناسید !" alt="6 زن زیبا و ثروتمند در جهان را بیشتر بشناسید !" style="padding: 3px; margin: 30px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">جیمز پکر و اریکا پکر</font></strong></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">جیمز پکر سرمایه گذار و بازرگان استرالیایی هست. او پسر کری پکر هست که شخص بانفوذی در اساس رسانه بود. جیمز مالک «Crown Media» یکی از بزرگ ترین گروه‌های سرگرمی در زمین هست.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">او سومین مرد ثروتمند استرالیاست و رابطه عاشقانه ای با همسرش اریکا پکر دارد. اریکا مدل و خواننده هست. آن‌ها درسال ۲۰۰۷ ازدواج کردند و دو فرزند دارند.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/85448998-talab-org.jpg" width="500" height="217" title="6 زن زیبا و ثروتمند در جهان را بیشتر بشناسید !" alt="6 زن زیبا و ثروتمند در جهان را بیشتر بشناسید !" style="padding: 3px; margin: 30px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">جیم کلارک و کریستی هینز</font></strong></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">جیمز کلارک متخصص کامپیوتر و کارآفرین هست. جیم کلارک مدیر نت اسکیپ هست. این شرکت زمانی یک موتور جستجوی مطلوب بود، اما اکنون همچون یک مرورگر وب عمل میکند.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">کریستی هینز مدل و بازیگر هست. جیم ۳۶ سال ازکریستی بزرگ تر هست، اما عشق سن و سال نمی‌شناسد.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/1709700490-talab-org.jpg" width="500" height="332" title="6 زن زیبا و ثروتمند در جهان را بیشتر بشناسید !" alt="6 زن زیبا و ثروتمند در جهان را بیشتر بشناسید !" style="padding: 3px; margin: 30px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" style="" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p></div> text/html 2017-11-08T17:39:07+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو پسری که از عمه ی پیرش خواستگاری کرد http://rohollah.mihanblog.com/post/1341 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/1549862907-talab-org.jpg" alt="خواستگاری پسر 22 ساله از عمه 80 ساله اش (عکس)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#ff0000"><b>پسری که از عمه ی پیرش خواستگاری کرد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>با پسرک 23 ساله ای آشنا می‌شویم که به طرز عجیبی به عمه 80 ساله اش ازدواج کرد .</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>خواستگاری پسر 22 ساله از عمه 80 ساله اش به گزارش تالاب ازدواج با اختلاف سنی زیاد یکی از مسائلی هست که تاکنون بارها در مورد آن&nbsp;<font color="#001aaf"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial;">اخبار</span></font>&nbsp;مختلف توزیع شده هست ، از ازدواج&nbsp;<font color="#001aaf"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial;">دختر</span></font>&nbsp;12 ساله با پیرمردی پیرتر از پدر بزرگش تا ازدواج پیرزن 80 ساله با پسر نوجوان 17 ساله که همگی به نحوی با مخالفت خانواده ی همراه بوده ولی برگزار شده هست</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>مانند پسر جوانی که در کمال تعجب والدین و خویشاوندان تصمیم گرفت با عمه بزرگ خود یعنی عمه ی عمه اش ازدواج کند.</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><img class="size-full wp-image-321347 aligncenter" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/250953514-talab-org.jpg" width="517" height="582" title="خواستگاری پسر 22 ساله از عمه 80 ساله اش (عکس)" alt="خواستگاری پسر 22 ساله از عمه 80 ساله اش (عکس)" style="padding: 3px; margin: 30px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></b></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>“مائوریکیو اوسلو” برای به آرامش رساندن “یولاندا تورس” تصمیم گرفت تا اخرین آرزوی این پیرزن 91 ساله راکه ازدواج بود برآورده کند .</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>پسرجوان که هنگام ازدواج هنوز در مرحله تکمیل مقدمات دریافت حکم وکالتش بود بعد از مدت کوتاهی وکیل شد و توانست با قدرت بیشتری بکار خود ادامه دهد ، این عقیده ای بود که او داشت .</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>هنگام<span style="padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp;ازدواج با پیرزنی</span>&nbsp;که 68 بزرگ‌تر از او بود 8 سال از جدایی پدر و مادرش می گذشت و این مرد جوان دوست نداشت هیچ کس به دلیل تنهایی و از هم پاشیدگی خانواده اش غمگین باشد برای همین تصمیم گرفت تا عمه بزرگ خانواده رابه آرزوی ازدواجش برساند و وی را از تنهایی رها سازد.</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" size="4" face="Mihan-Nassim"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><img class="size-full wp-image-321348 aligncenter" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/1549862907-talab-org.jpg" width="500" height="410" title="خواستگاری پسر 22 ساله از عمه 80 ساله اش (عکس)" alt="خواستگاری پسر 22 ساله از عمه 80 ساله اش (عکس)" style="padding: 3px; margin: 30px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></b></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font size="4" style="" face="Mihan-Nassim"><b>14 ماه بعد از این ازدواج عروس 91 سال درگذشت و داماد جوان را تنها گذاشت. “مائوریکو” بعد از مرگ همسر پیرش گفت :او برای من یک پشتیبان واقعی بودو حضورش به من دل گرمی می داد و حالا نبودش برای من بسیار سخت هست.</b></font></p></div> text/html 2017-11-08T17:37:44+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو نگاهی به تراکتور پورشه (عکس) http://rohollah.mihanblog.com/post/1340 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/1238244993-talab-org.jpg" alt="نگاهی به تراکتور پورشه (عکس)"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نگاهی به تراکتور پورشه (عکس)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><h2 style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; font-stretch: normal; line-height: normal; width: 608px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">تراکتور پورشه</font></h2><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">تراکتور پورشه</strong>&nbsp;یکی از دیدنی ترین شکل ها هست در ادامه می‌توانید با نگاهی به تراکتور پورشه تالاب را دنبال نمایید.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نگاهی به<strong style="padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp;تراکتور پورشه</strong>&nbsp;به گزارش تالاب زمانی که فولکس‌واگن به طراحی بیتل همچون “خودروی مردمی” کشور آلمان پرداخت، “فردینانت پورشه” نیز بکار روی روی&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#001aaf"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial;">خودرو</span></font></strong>&nbsp;کشاورزی پرداخت که به “تراکتور مردمی” ژرمن‌ها تبدیل شوند.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/1529919500-talab-org.jpg" width="600" height="400" align="" title="نگاهی به تراکتور پورشه (عکس)" alt="نگاهی به تراکتور پورشه (عکس)" style="padding: 3px; margin: 30px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/1856570577-talab-org.jpg" width="600" height="400" align="" title="نگاهی به تراکتور پورشه (عکس)" alt="نگاهی به تراکتور پورشه (عکس)" style="padding: 3px; margin: 30px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">پورشه</strong>&nbsp;هرگز این تفکر و نگرش را عملی نکرد و تنها توانست 125 هزار تراکتور پورشه‌ای را بسازد. این میزان فاصله زیادی با ساخت 20 میلیونی بیتل‌های تایپ 1 ساخته فولکس واگن داشت و حتی به گرد پای آن نیز نمیرسید.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/906876873-talab-org.jpg" width="600" height="400" align="" title="نگاهی به تراکتور پورشه (عکس)" alt="نگاهی به تراکتور پورشه (عکس)" style="padding: 3px; margin: 30px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/1543385904-talab-org.jpg" width="600" height="400" align="" title="نگاهی به تراکتور پورشه (عکس)" alt="نگاهی به تراکتور پورشه (عکس)" style="padding: 3px; margin: 30px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اما تراکتورهای پورشه هرگز در ایالات امریکا مطلوب نشدند. حدود هزار نسخه از این&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#001aaf"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial;">اتومبیل</span></font></strong>‌ های کشاورزی دراین کشور به فروش رسیدند. یک&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px;">تراتور پورشه</strong>&nbsp;مدل جونیور 108L از یکی از جزایر انگلستان به کشور آمریکا برده شده و قرار هست در حراجی آتی آریزونا به فروش برسد.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/414248308-talab-org.jpg" width="600" height="400" align="" title="نگاهی به تراکتور پورشه (عکس)" alt="نگاهی به تراکتور پورشه (عکس)" style="padding: 3px; margin: 30px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#001aaf" face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/11/1973188214-talab-org.jpg" width="600" height="400" align="" title="نگاهی به تراکتور پورشه (عکس)" alt="نگاهی به تراکتور پورشه (عکس)" style="padding: 3px; margin: 30px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 570px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">این تراکتور فوق‌العاده تمیز مانده و ترکیب بدنه قرمز و چرخ‌های کرم آن دقیقا زیباست. این تراکتور برای کلکسیونرهای پورشه یک جواهر گرانبها باشد.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">مسئولین حراج انتظار دارند تا این تراکتور بین قیمت 30 تا 40 هزار دلار به فروش برسد.</font></p></div> text/html 2017-08-06T12:15:56+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو بهترین مدل های عینک آفتابی زنانه مارک http://rohollah.mihanblog.com/post/1338 <div style="text-align: center;"><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(4, 8, 90); outline: 0px;"><b><img class="aligncenter size-full wp-image-116061" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2015/01/694172355-talab-ir.jpg" width="500" height="460" title="بهترین مدل های عینک آفتابی زنانه مارک" alt="بهترین مدل های عینک آفتابی زنانه مارک" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عینک آفتابی زنانه</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(4, 8, 90); outline: 0px;"><b><img class="aligncenter size-full wp-image-116062" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2015/01/1083604233-talab-ir.jpg" width="500" height="460" title="بهترین مدل های عینک آفتابی زنانه مارک" alt="بهترین مدل های عینک آفتابی زنانه مارک" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مدل عینک آفتابی زنانه</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(4, 8, 90); outline: 0px;"><b><img class="aligncenter size-full wp-image-116063" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2015/01/1894179644-talab-ir.jpg" width="500" height="460" title="بهترین مدل های عینک آفتابی زنانه مارک" alt="بهترین مدل های عینک آفتابی زنانه مارک" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مدل های عینک آفتابی زنانه</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(4, 8, 90); outline: 0px;"><b><img class="aligncenter size-full wp-image-116069" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2015/01/608023087-talab-ir.jpg" width="500" height="460" title="بهترین مدل های عینک آفتابی زنانه مارک" alt="بهترین مدل های عینک آفتابی زنانه مارک" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مدلهای عینک آفتابی زنانه</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(4, 8, 90); outline: 0px;"><b><img class="aligncenter size-full wp-image-116067" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2015/01/1437750166-talab-ir.jpg" width="500" height="460" title="بهترین مدل های عینک آفتابی زنانه مارک" alt="بهترین مدل های عینک آفتابی زنانه مارک" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عینک آفتابی زنانه جدید</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(4, 8, 90); outline: 0px;"><b><img class="aligncenter size-full wp-image-116066" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2015/01/1634438620-talab-ir.jpg" width="500" height="460" title="بهترین مدل های عینک آفتابی زنانه مارک" alt="بهترین مدل های عینک آفتابی زنانه مارک" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عینک آفتابی زنانه زیبا</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(4, 8, 90); outline: 0px;"><b><img class="aligncenter size-full wp-image-116065" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2015/01/170589341-talab-ir.jpg" width="500" height="460" title="بهترین مدل های عینک آفتابی زنانه مارک" alt="بهترین مدل های عینک آفتابی زنانه مارک" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عکس عینک آفتابی زنانه</b></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(4, 8, 90); outline: 0px;"><b><img class="aligncenter size-full wp-image-116064" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2015/01/1322639587-talab-ir.jpg" width="500" height="460" title="بهترین مدل های عینک آفتابی زنانه مارک" alt="بهترین مدل های عینک آفتابی زنانه مارک" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></b></font></p><div><br></div></div> text/html 2017-08-06T12:11:23+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو تعبیر خواب جوراب http://rohollah.mihanblog.com/post/1336 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2015/03/637868299-talab-ir.jpg" alt="تعبیر خواب جوراب"></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">تعبیر خواب جوراب</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font face="Mihan-Nassim">محمد بن سیرین گوید:</font></b></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><b><font face="Mihan-Nassim">جوراب در<span style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: background-color, color 0.2s linear; color: rgb(49, 49, 49); -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">خواب</span><font color="#313131"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: background-color, color 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">، خادمی است از شمار زنان. اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او بخرد، یا زنی با جمال بخواهد. اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد. اگر بیند جوراب او سرخ است دلیل که او را خادمی شر و بیشرم است. اگر بیند جوراب او سیاه است، اگر بیننده مصلح است، نیکو است، اگر مفسد است، بد بود، اگر بیند جورابش چرکین و کهن بود، دلیل که خادمش را به فساد متهم کنند. اگر بیند جورابش ضایع شد یا بسوخت، دلیل بر مرگ خادم بود، و بعضی از معبران گویند: جوراب، مال و خواسته است. اگر جوراب بوی خوش دهد، دلیل که زکوة مال بدهد. اگر بوی جوراب ناخوش بود، دلیل که زکوة مال ندهد و زبان مردم بر وی دراز شود.</span></font></font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font face="Mihan-Nassim">ابراهیم کرمانی گوید:</font></b></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><b><font face="Mihan-Nassim">اگر بیند که جوراب او از پوست بود و بینند که از کدام پوست است، اگر پوستین پوست شتر بود، دلیل که خادم او بزرگ همت و اصیل بود. اگر از پوست گوسفنداست، دلیل که خادم او از مردم عامه است. اگر از پوست اسب بود، دلیل که خادمش از اصل مهتر و سپاهیان است. اگر بیند از پوست نخجیر است، خادم او از مردمی بیابانی است.</font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font face="Mihan-Nassim">جابر مغربی گوید:</font></b></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><b><font face="Mihan-Nassim">اگر بیند جوراب در پای داشت، دلیل که مال نگاهدارد. اگر بیند جوراب سفید و پاکیزه در پای داشت، دلیل که زکوه مال داده بود.</font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font face="Mihan-Nassim">حضرت امام جعفر صادق فرماید:</font></b></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><b><font face="Mihan-Nassim">جوراب پا مال مرد است.که حفظ کننده مال است.</font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><b><font face="Mihan-Nassim">اگر بیند از جوراب او بوی خوش می آمد، دلیل که در مرگ و زندگانی مدح وثنایش گویند.</font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><b><font face="Mihan-Nassim">اگر بوی ناخوش کند، او را ملامت و نفرین کنند.</font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><b><font face="Mihan-Nassim">اگر بیند جوراب او ضایع شد، دلیل که زکوة ندهد و مال او ضایع شود.</font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font face="Mihan-Nassim">منوچهر مطیعی تهرانی گوید:</font></b></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><b><font face="Mihan-Nassim">اگر در&nbsp;<span style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: background-color, color 0.2s linear; color: rgb(49, 49, 49); -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">خواب</span><font color="#313131"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: background-color, color 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">&nbsp;</span></font>ببینیم که جوراب به پا داریم امری است کاملا عادی و فقط وقتی اهمیت پیدا می کند که حالتی غیر متعارف داشته باشد. جوراب در&nbsp;<span style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: background-color, color 0.2s linear; color: rgb(49, 49, 49); -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">خواب</span><font color="#313131"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: background-color, color 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">&nbsp;</span></font>های ما خدمتی است که انجام می دهیم و کاری است که می کنیم و طبعا انتظار پاداش و خیر را داریم. اگر دیدیم جورابی بسیار بلند پوشیده ایم که حتی از زانوی ما می گذرد&nbsp;<span style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: background-color, color 0.2s linear; color: rgb(49, 49, 49); -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">خواب</span><font color="#313131"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: background-color, color 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">&nbsp;</span></font>ما می گوید که در روزهای آینده در امری مبالغه می کنیم و افراط ما زیان بخش است. اگر جوراب ما کوتاه بود نشان دهنده قصور و کوتاهی ما است در انجام وظایف محوله. در این حالت<span style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: background-color, color 0.2s linear; color: rgb(49, 49, 49); -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">خواب</span><font color="#313131"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: background-color, color 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">&nbsp;</span></font>می گوید که شکست می خوریم. برخی از معبران نوشته اند جوراب مال است و آبرو. اگر جورابی ببینید که نو است و قبلا پوشیده نشده و به شما تعلق دارد نشان مال و پول است. اگر جورابی به پا داشتید که به خودتان تعلق ندارد چشم داشت به مال دیگری است. سوراخ یا پاره بودن جوراب نوشته اند هتک حرمت و خدشه دار شدن آبروی بیننده&nbsp;<span style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: background-color, color 0.2s linear; color: rgb(49, 49, 49); -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">خواب</span><font color="#313131"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: background-color, color 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">&nbsp;</span></font>است. باز هم نوشته اند که اگر با لباس کامل ولی پای بدون جوراب باشید خوب نیست و باید مراقب سلامت خود باشید. چنان چه در&nbsp;<span style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: background-color, color 0.2s linear; color: rgb(49, 49, 49); -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">خواب</span><font color="#313131"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: background-color, color 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">&nbsp;</span></font>ببینید جوراب خود را بخشیده یا فروخته اید بخشی از مال خود را از دست می دهید. یک لنگه جوراب به پا داشتن نگرانی مالی است. جوراب نو و تمیز به پا داشتن خبر از این است که به سفر می روید و حوادث خوبی برایتان اتفاق می افتد. اگر جوراب ما در&nbsp;<span style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: background-color, color 0.2s linear; color: rgb(49, 49, 49); -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">خواب</span><font color="#313131"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: background-color, color 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">&nbsp;</span></font>سوراخ یا پاره بود از شکست خبر می دهد و اگر کثیف بود از بیماری و گرفتاری. اگر جوراب ما رنگی زشت و ناپسند داشت کاری می کنیم که مردم پشت سر ما بد می گویند. اگر جوراب ما بوی بد و ناخوش داشت مردم از ما متنفر و منزجر می شوند. اگر در<span style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: background-color, color 0.2s linear; color: rgb(49, 49, 49); -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">خواب</span><font color="#313131"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: background-color, color 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">&nbsp;</span></font>دیدیم که جوراب زنانه پوشیده ایم کاری می کنیم که در نظر مردم سبک می شویم و اعتبار و شخصیت ما متزلزل می گردد همین حالت است اگر در&nbsp;<span style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: background-color, color 0.2s linear; color: rgb(49, 49, 49); -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">خواب</span><font color="#313131"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: background-color, color 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">&nbsp;</span></font>ببینیم که جوراب پشت و رو پوشیده ایم و بالاخره اگر در&nbsp;<span style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: background-color, color 0.2s linear; color: rgb(49, 49, 49); -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">خواب</span><font color="#313131"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: background-color, color 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">&nbsp;</span></font>ببینیم که جورابی را لنگه به لنگه پوشیده ایم رازی هست که در پنهان کردنش می کوشیم و سعی داریم کسی از آن مطلع نشود.</font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font face="Mihan-Nassim">لوک اویتنهاو می گوید :</font></b></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><b><font face="Mihan-Nassim">جوراب ابریشمی –زنانه- : فلاکت</font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><b><font face="Mihan-Nassim">جورابهای پاره : مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید</font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><b><font face="Mihan-Nassim">آنلی بیتون می‏گوید:</font></b></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><b><font face="Mihan-Nassim">۱ـ دیدن جوراب ساقه بلند در&nbsp;<span style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: background-color, color 0.2s linear; color: rgb(49, 49, 49); -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">خواب</span><font color="#313131"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: background-color, color 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">&nbsp;</span></font>، نشانة آن است که از روابط بی بندوبار با زنان لذت کسب می کنید .</font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><b><font face="Mihan-Nassim">۲ـ اگر دختری&nbsp;<span style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: background-color, color 0.2s linear; color: rgb(49, 49, 49); -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">خواب</span><font color="#313131"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: background-color, color 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">&nbsp;</span></font>ببیند نخ جوراب ساقه بلندش در رفته است ، نشانة آن است که دست به اعمالی زشت و ناپسند خواهد زد .</font></b></p><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><b><font face="Mihan-Nassim">۳ـ اگر دختری&nbsp;<span style="text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: background-color, color 0.2s linear; color: rgb(49, 49, 49); -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">خواب</span><font color="#313131"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; transition: background-color, color 0.2s linear; -webkit-tap-highlight-color: rgb(255, 94, 153);">&nbsp;</span></font>ببیند جوراب ساقه بلندی پر نقش و نگار به پا کرده است ، نشانة آن است که خواهید کوشید توجه مردان را به سوی خود جلب کند .</font></b></p></div> text/html 2017-07-30T11:29:50+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو لاغری در 15 دقیقه , برای کاهش وزن سریع اینطور طناب بزن http://rohollah.mihanblog.com/post/1333 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: start;"><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;"><br></p><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">دیلی میل مقاله ای با عنوان "&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">لاغری در 15 دقیقه</span></span></span>&nbsp;" منتشر کرده بود که توسط متخصصین&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">کاهش وزن</span></span></span>&nbsp;u-shape.co.uk تکمیل شده بود .&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">توصیه های</span></span>&nbsp;پیشنهادی به دور از هرگونه پیچیدگی و با ساده ترین روش ممکن فرد مبتلا به&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">اضافه وزن</span></span>&nbsp;را به<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">کاهش وزن</span></span></span></span>&nbsp;نزدیک می کند.&nbsp;افرادی که با راهنمایی های این مرکز&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">وزن کم</span></span>&nbsp;کرده اند اغلب افرادی بوده اند که&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">اضافه وزن</span></span>&nbsp;بسیار بالایی داشته و نام انها بعد از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">لاغر شدن</span></span></span>در میان رکورد داران قرار گرفته است.</div><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">به گزارش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">آکاایران</span>: به توصیه این مرکز برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">لاغری</span></span></span>&nbsp;طناب بزنید اما طناب زدنی که وزن شما و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">چربی</span></span>&nbsp;ها را بسوزاند . شاید به نظر شما این روش به دلیل سادگی موثر نبوده و از ان استقبال نکنید اما به جرات یکی از قوی ترین روش های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">لاغری</span></span></span>است ولی به روشی که در این بخش می آموزید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;"></p><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="mzc" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="inherit"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit;"></span></font><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">لاغری در 15 دقیقه</span></span>&nbsp;, برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">کاهش وزن سریع</span></span>&nbsp;اینطور طناب بزن</span></div><img alt=",لاغری در 15 دقیقه , چربی سوزی سریع شکم , سوزاندن کالری زیاد در روز ,[categoriy]" title="لاغری در 15 دقیقه , برای کاهش وزن سریع اینطور طناب بزن" src="http://cdn33.akairan.com/files/images/20175/201752821326784180a.jpg" data-xheight="600" data-xwidt="600" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; margin: 0px auto !important;"><p class="Uimg" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">آکاایران</span>:&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">لاغری در 15 دقیقه</span></span>&nbsp;, برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">کاهش وزن سریع</span></span>&nbsp;اینطور طناب بزن</p></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;"></p><h4 style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: inherit; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">روشی موثر برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">لاغری در 15 دقیقه</span></span></span>&nbsp;فقط با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">طناب زدن</span></span></h4><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">روش جادویی و فوق العاده&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">طناب زدن</span></span>&nbsp;برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">لاغری در 15 دقیقه</span></span></span></span></h3><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">" نادیا فیرودر" متخصص&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">تناسب اندام</span></span></span>&nbsp;این مرکز درادامه می گوید:برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">لاغری سریع</span></span></span>شاید خیلی سریع تر از آنچه که فکر می کنید می توان با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">طناب زدن</span></span>&nbsp;دست یافت این روش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">طناب زدن</span></span>&nbsp;را انجام دهید .</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">یک طناب مناسب قد خود تهیه کنید</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">برای شروع به مدت 30 ثانیه به صورت سرعتی و روی دوپا طناب بزنید . دقت داشته باشید که هنگام&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">طناب زدن</span></span>&nbsp;بایستی دستهای شما به صورت دورانی چرخیده و ارتفاع پاهایتان هنگام پرش نباید زیاد باشد.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">بعد از اتمام 30 ثانیه برنامه&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">اصلی</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">چربی سوز</span></span></span>ی با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">طناب زدن</span></span>&nbsp;آغاز می شود.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">حالا روی یک پا به مدت 5 دقیقه فاقد وقفه طناب بزنید . اگر&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">خسته</span></span>&nbsp;شدید و مجبور به توقف می توانید برای چند ثانیه مکث کرده و دوباره ادامه دهید . مکث شما نباید بیش از چند ثانیه باشد.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">بعد از اتمام 5 دقیقه ی پای اول نوبت به پای بعدی می رسد. همین روش را به مدت 5 دقیقه روی پای بعدی طناب بزنید.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">تا اینجا 10 دقیقه شما سپری شده است و بایستی 5 دقیقه مابقی را به صورت مساوی تقسیم کرده و دوباره&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">طناب زدن</span></span>&nbsp;روی یک پا را انجام دهید.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">2 دقیقه و 30 ثانیه روی پای چپ و 2 دقیقه و 30 ثانیه مابقی را روی پای راست طناب بزنید.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">این روش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">طناب زدن</span></span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">برای لاغری</span></span>&nbsp;شما یکی از روش های ثابت شده برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">کاهش وزن</span></span></span>&nbsp;سریع است به طوری که به صورت مداوم و درست هر روز آن را انجام دهید.&nbsp;طبق بررسی های انجام شده ،مزایای سلامتی 10 دقیقه&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">طناب زدن</span></span>&nbsp;برای بدن ، حدودا برابر 45 دقیقه دویدن است.&nbsp;&nbsp;</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">اگر برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">لاغر شدن</span></span></span>&nbsp;عجله دارید بایستی در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">رژیم غذایی</span></span></span>&nbsp;خود منابع&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">چربی سوز</span></span></span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">گیاهی</span></span>&nbsp;و طبیعی را بگنجانید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;"></p><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="inherit"><span style="margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit;"><img alt=",لاغری در 15 دقیقه , چربی سوزی سریع شکم , سوزاندن کالری زیاد در روز ,[categoriy]" title="لاغری در 15 دقیقه , برای کاهش وزن سریع اینطور طناب بزن" src="http://cdn33.akairan.com/files/images/20175/201752821326784611a.jpg" data-xheight="500" data-xwidt="500" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; display: block; max-width: 100%; margin: 0px auto !important;"></span></font></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;"></p><h4 style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: inherit; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">لاغری در 15 دقیقه</span></span></span></span>&nbsp;با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">استفاده از</span></span>&nbsp;فواید بیشمار&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">طناب زدن</span></span>&nbsp;درست</h4><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">توصیه " نادیا فیرودر " به در وب سایت دیلی میل در لیستی کوتاه و مختصر ارائه شد.</span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">متخصص&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">تناسب اندام</span></span></span></span>&nbsp;این مرکز می گوید :<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">برای لاغری</span></span>&nbsp;از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">چربی</span></span>&nbsp;های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">امگا 3</span></span></span>&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">تخم کتان</span></span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">استفاده</span></span>&nbsp;کنید. سیب بهترین میان وعده برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">زنان</span></span>&nbsp;و مردانی است که به قصد<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">کاهش وزن</span></span>&nbsp;رژیم می گیرند.</p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-size: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">از فواید دیگر&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">لاغری</span></span>&nbsp;با طناب در 15 دقیقه:</h3><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">&nbsp;محققان می گویند انجام تمرین های ورزشی شامل حرکت ها و پرش های عمودی مثل پریدن از روی طناب، برای کاهش احساس&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">گرسنگی</span></span></span></span>&nbsp;بسیار مفید است. این&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">کم</span></span>&nbsp;شدن&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">اشتها</span></span>&nbsp;باعث می شود فرد دیرتر احساس&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">گرسنگی</span></span></span>&nbsp;کند و تمایل به&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">خوردن</span></span>&nbsp;در او کمتر و در نهایت منجر به&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">کاهش وزن</span></span>&nbsp;شود.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">&nbsp;یک ساعت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">طناب زدن</span></span>&nbsp;،تقریبا حدود 1000&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">کالری</span></span>&nbsp;می سوزاند</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">&nbsp;فعالیت طناب زنی ،<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">موجب</span></span>&nbsp;بهبود&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">ضربان قلب</span></span>&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">فشار خون</span></span></span>&nbsp;می شود.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">طناب زدن</span></span>&nbsp;به دلیل فعالیت تمام بدن ،باعث&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">تقویت عضلات</span></span>&nbsp;شکمی برای استواری هر چه بیشتر بدن ،عضلات پا ها برای پریدن ،و شانه ها برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">طناب زدن</span></span>&nbsp;خواهد شد.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">طناب زدن</span></span>&nbsp;اصولی و صحیح، ضربات و حرکات ناگهانی کمی را به&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مفاصل</span></span>&nbsp;بدن وارد می کند.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">&nbsp;فعالیت طناب زنی ،<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">موجب</span></span>&nbsp;بهبود&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">ضربان قلب</span></span>&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">فشار خون</span></span></span>&nbsp;می شود.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">طناب زدن</span></span>&nbsp;باعث بهبود&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">تراکم استخوان</span></span></span>ی و مانع از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">پوکی استخوان</span></span></span>&nbsp;یا به تاخیر انداختن آن می شود.&nbsp;</p><h2 style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">لاغری در 15 دقیقه</span></span>&nbsp;, برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; line-height: 35px !important;">کاهش وزن سریع</span></span>&nbsp;اینطور طناب بزن</h2></div><div id="metadata" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: start;"><div itemprop="aggregateRating" itemscope="" itemtype="http://schema.org/AggregateRating" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">4.739</div></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">منبع : گروه ترجمه نمناک /ن</div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: start;"></div><span style="font-family: yekan; font-size: 16px; text-align: start;"><div style="text-align: center;">.</div></span><p class="source" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-align: justify; font-variant-numeric: normal !important; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;"></p><div style="text-align: center;">منبع :&nbsp;</div><span class="imgsource" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-stretch: normal !important; line-height: 35px !important;"><img src="http://ser8.akairan.com/img/cdn/115/30/icmjtnamnak.com.jpg" style="text-align: center; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; position: relative; top: 10px; display: block; max-width: 100%; margin: 0px auto !important;"></span><p></p><div class="src" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">لاغری در 15 دقیقه , برای کاهش وزن سریع اینطور طناب بزن&nbsp;</span>گردآوری توسط بخش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; font-size: 16px !important; line-height: 35px !important;">مقالات مخصوص چاق ها</span>&nbsp;سایت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; text-align: justify; font-size: 16px !important; line-height: 35px !important;">آکاایران</span></div></div> text/html 2017-07-30T11:25:15+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو 10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه http://rohollah.mihanblog.com/post/1331 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/34834734-talab-org.jpg" class="shakhes" alt="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" title="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" style="padding: 0px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); display: block; max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: normal; width: 508px; text-align: justify;">&nbsp;گران قیمت ترین کفش های زنانه</h2><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">ستاره های&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#04085a"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial;">سینما</span></font></b>&nbsp;یا دیگر اشخاص مشهور در مراسم های گوناگون با کفش های گرانبهایشان هوش از سر می ربایندبارها شنیده اید پا قلب دوم بدن هست و باید در مراقبت از انها کوشید، اما آیا واقعا به این موضوع دقت کرده اید که بهرهگیری از کفش مناسب میتواند بر سلامت شما چه تاثیری داشته باشد؟</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">چون اگر برای مدت طولانی از کفش نامناسب بهرهگیری کنید، بدون تردید مشکلاتی همچون دردهای کمر، انحراف انگشتان پا یا مشکلات پوستی در ناحیه پا برای شما به وجود خواهدآمد.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">به طور کلی، با دقت به فصول گوناگون، کفش های گوناگونی در بازار وجود دارد. در دنیای امروزی تعداد زیادی از افراد، مخصوصا قشر جوان، به مدگرایی و خاص بودن تمایل بیشتری پیدا کرده اند و بعضی از آنها هزینه های گزافی را برای&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">پوشاک</b>&nbsp;خود پرداخت می‌کنند. برای تعداد زیادی از افراد که کاربردپذیری و اولویت در&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#04085a"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial;">زندگی</span></font></b>&nbsp;آنها اهمیت دارد کفش وسیله ای هست که از آن برای محافظت از پا در مقابل&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">گرما</b>&nbsp;و سرما و پیشگیری از آسیب رسیدن به پا بهرهگیری میشود.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">از مریلین مونرو نقل میکنند که گفته هست: «به هر&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#04085a"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial;">دختر</span></font></b>&nbsp;کفشی مناسب بدهید تا جهان را فتح کند!» شاید فکر کنید مریلین غلو میکند، اما سبک پردازان و طراحان مشهور جهان هم تاکید کرده اند که میتوان یک فرد شیک و متفاوت را در درجه اول از روی مدل موهایش و در درجه دوم از روی کفش او شناخت.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">ناین وست</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">وقتی کفشی مرغوب، با ساده ترین&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#04085a"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial;">لباس</span></font></b>&nbsp;هماهنگ میشود، حال و هوای تیپ شما را دگرگون میکند و به آن کیفیتی و جلوه ای مرغوب و اعلا می بخشد، در حالیکه فاخرترین و گرانترین&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">لباس</b>ها، اگر با کفشی کهنه یا نامناسب هماهنگ شوند، در دید بیننده چیزی بیش از یک دست لباس کهنه و مندرس به نظر نخواهدآمد.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">بعضی روان شناسان معتقدند حس شیرین پوشیدن یک جفت کفش تخت مرغوب «ویس» به همراه&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">شلوار</b>&nbsp;جین، یک جفت کفش پاشنه بلند کرم&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">رنگ</b>&nbsp;«ناین وست» برای بهرهگیری روزمره و یک جفت بوت بلند مشکی «چارلز اند کیت» برای میهمانی را با کمتر لذتی در جهان می‌توان مقایسه کرد.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">ستاره های&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">سینما</b>&nbsp;یا دیگر اشخاص مشهور در مراسم های گوناگون با کفش های گرانبهایشان هوش از سر می ربایند، اما چنین نیست که پیدا کردن این کفش ها برای یک شخص عادی مثل قیمت شان افسانه ای باشد. هر فردی می‌تواند صاحب یک جفت یا چندین جفت از این کفش های رویایی باشد؛ لزومی هم ندارد. مریلین مونرو یا ملکه باشد، کافی هست فقط بتواند قیمت نجومی این کفش ها را بپردازد.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">معمولا در&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">تهران</b>&nbsp;اغلب افراد برای خرید کفش های مرغوب و نسبتا گران به بازار سپهسالار می‌روند. معمولا قیمت گران ترین کفش ها در سپهسالار از چندصد هزار تومان&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;"><b style="padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#04085a"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial;">تجاوز</span></font></b></b>&nbsp;نمی‌کند، اما مراکز خرید انگشت شماری هم در&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">تهران</b>&nbsp;میباشند که می‌توان در آنها کفش های چندمیلیون تومانی را پشت ویترین مغازه ها دیدن کرد؛ از جمله چنین مراکزی مرکز خرید «سام سنتر»، در خیابان فرشته، هست. گرچه بعضی مشتریان هم با این کفش ها راضی نمی‌شوند و مشابه های گران تر را از روی کاتالوگ سفارش میدهند که در ایتالیا یا&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">فرانسه</b>&nbsp;مخصوص او دوخته و ارسال شود</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">&nbsp;گران قیمت ترین کفش های زنانه</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">قطعا همانطور که هی ارزانی ای بی حکمت نیست، هیچ&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">گرانی</b>&nbsp;ای هم بی علت نیست. وقتی یک جفت کفش با کیفیت و مرغوب می‌پوشید، نه تنها در&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">چشم</b>&nbsp;دیگران شیک پوش به نظر میرسید در آن کفش ها راحت خواهیدبود!</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">کفش مرغوب و گرانقیمت، به پاهای شما احساس راحتی میدهد؛ مثلا خانم هایی که در کفش پاشنه بلند پاهایشان اذیت می‌شود، اگر کفش های پاشنه ده سانتی «ناین وست» را بپوشند، پاشنه های ده سانتی این کفش به انها حس امنیت و راحتی پاشنه پنج سانتی را می‌دهد. این کفش را می‌توانید به مبلغ پنج میلیون تومان خریداری کنید و از پوشیدنش احساس راحتی کنید و لذت ببرید.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">همچنین اگر اهل ورزش هستید و میخواهید یک کتانی فوق العاده بپوشید، کتانی های «دانک پاریس» برند «نایک» ««Nike Dunk Paris Editio»» به قیمت 10 میلیون تومان برای خرید وجود دارد. معمولا قیمت کفش های زنانه در بازار لاکچری، در مقایسه با کفش های مردانه، به علت ساختارشان چند برابر هست. در ادامه گران ترین کفش های جهان راکه اغلب زنانه میباشند معرفی می‌کنیم.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">این کفش های زنانه در رده گرانقیمت ترین به شمار می‌آیند و این&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">گرانی</b>&nbsp;به علت سنگ یا الماس گران قیمتی هست که در تولید آنها به کار رفته هست.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">Diamond Dream Stilettos by Stuart Weitzman- $500,000</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img class="aligncenter" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/912356922-talab-org.jpg" title="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" alt="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">یکی از گرانقیمت ترین کفش های زنانه «Diamond Dream Stilettos» هست که طراح مشهور استورات وِیتس من آن را ساخته استو آنیکا نانی رُز مشهور آن را برای مراسم اسکار بهرهگیری کرد. این کفش ارزشی به مبلغ 500 هزار دلار دارد. در نوک این الماسی 1420 عیار با قاب پلاتین به کار رفته که آن را بسیار شیک و خوشگل کرده هست. دونوار الماس مثل در بالای کفش قرار دارد و در سرتاسر انگشتان پا دو بند&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">نقره</b>&nbsp;ای&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">رنگ</b>&nbsp;قرار گرفته که آن را به کفشی خوشگل و جذاب برای خانم ها تبدیل کرده هست.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">Ruby Slippers by the ‘Wizard of OZ’- $612,000</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img class="aligncenter" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1689908594-talab-org.jpg" title="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" alt="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">این کفش به «کفش جادوگر شهر اُز» مشهور هست. در طراحی این نوع کفش از الماس یا سنگ های گرانقیمت خاصی بهرهگیری نشده و تنها پولک های قرمزی در سرتاسر کفش و سه مهره براق و درخشان بر رویه آن به کار رفته هست. اساسا تهیه این نوع کفش راحتی مقرون به صرفه نیست و تنها علت گران بودن این نوع کفش آن هست که&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">شخصیت</b>&nbsp;های محبوب در&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">فیلم</b>ها معمولا از این نوع کفش بهرهگیری میکنند.. این کفش ارزشی به مبلغ 612 هزار دلار دارد.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">Marilyn Monroe by Stuart Weitzman- $1 Million</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img class="aligncenter" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1764733799-talab-org.jpg" title="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" alt="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">این کفش را هم استوارت وِیتس من طراحی کرده هست و با ارزشی به مبلغ یک میلیون دلار جزو کفش های لوکس و گرانقیمت جهان هست. کفش «مریلین مونرو» برای اولین بار روی فرشی قرمزرنگ به مبلغ یک میلیون دلار به حراج گذاشته شد و رجینا کینگ در سال 2005 در مراسم اسکار از این نوع کفش بهرهگیری کرد. این نوع کفش با پارچه ساتن&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">گل</b>&nbsp;رز مثل، به همراه یک دسته سنگ کریستال درخشان، به صورتی ظریف و خوشگل تریین شده هست.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">Retro Rose Pumps by Stuart Weitzman- $1 Million</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img class="aligncenter" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1553624380-talab-org.jpg" title="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" alt="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">کفش «Retro Rose Pimps» را هم استوارت وِیتس من مشهور طراحی کرده هست. این کفش جزو باکیفیت ترین و سرشناس ترین کفش هاست که از آن می‌توان در همۀ جا بهرهگیری کرد. آن چه این کفش ها را جذاب و خوشگل کرده الماس زیبای 100 عیاری هست که در آن به کار رفته هست. بانوی زیبای&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">هالیوودی</b>&nbsp;دیابلو کُدی برای دریافت اسکار 2008 خود ازاین کفش روی<b style="padding: 0px; margin: 0px;">فرش</b>&nbsp;قرمز بهرهگیری کرد.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">Ruby Stilettos by Stuart Weitzman- 1.6 Million</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img class="aligncenter" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1682245170-talab-org.jpg" title="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" alt="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">طراح این کفش هم استوارت ویتس من هست. این کفش ارزشی به مبلغ یک میلیون و 600 هزار دلار دارد. طرح به کار رفته در این کفش ساتن قرمز رنگ در کف آن و 600 یاقوت قرمز رنگ هست که وزنی حدود یک پوند دارند. جذابیت و&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#04085a"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial;">زیبایی</span></font></b>&nbsp;و گرانقیمت بودن این نوع کفش بسیار آشکار هست. هنوز هیچ فرد مشهوری این کفش را نپوشیده هست.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">Platinum Guild Stiletto by Stuart Weitzman- $1.09 Million</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img class="aligncenter" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/971174341-talab-org.jpg" title="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" alt="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">این کفش بسیار خوشگل و شیک و پرزرق و برق هست که آن را هم استوارت ویست من طراحی کرده هست. «Platinum guild stilettos» برند تجاری کمیابی هست که در کفش هایش تسمه های چرمی پلاتین و الماس های روکش دارد 464 عیار روی تسمه ها بهرهگیری شده هست. تسمه های پلاتینی به کار رفته این کفش ها را به گرانقیمت ترین کفش های جهان تبدیل کرده هست که ارزشی به مبلغ یک میلیون و 90 هزار دلار دارند.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">به راحتی میتوان از الماس به کار رفته در این کفش ها بهرهگیری کرد و در صورتی که تمایل نداشتید برای مجالس غیررسمی از آنها بهرهگیری کنید، میتوانید آنها را از روی کفش ها بردارید. پلاتین های به کاررفته در کفش ها هم طرحی خاص دارند. لورا هِیرینگ در شب اسکار خود این کفش را بهرهگیری کرد.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">Cinderella Slippers by Stuart Weitzman- $2 Million</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img class="aligncenter" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1524584440-talab-org.jpg" title="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" alt="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">کفش Cinderella Slippers از جنس پلاتین&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">نقره</b>&nbsp;ای رنگ هست و 565 گرم طلای 55 عیار دارد که به صورت نواری در اطراف کفش قرار گرفته اند. این کفش جزو جدید ترین و حیرت انگیز ترین کفش هایی هست که استوارت ویتس من طراحی کرده هست. این کفش ارزشی به مبلغ دو میلیون دلار دارد. آلیسون کراوس در سال 2004 برای دریافت جایزه اسکار خود از این کفش بهرهگیری کرد.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">Tanzanite Heels by Stuart Weitzman- $2 Million</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img class="aligncenter" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/590207512-talab-org.jpg" title="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" alt="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">این&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">مدل کفش</b>&nbsp;چشمگیر کاری گروهی از ویتس من و اِدی لِ وی، طراح شهور جواهر، هست. این کفش از چرم نقره ای رنگ هست و مچ بند مخصوص پا در پشت کفش دارد که طرح آن شبیه<b style="padding: 0px; margin: 0px;">گردنبند</b>&nbsp;هست. پابند این کفش با الماس 28 عیار و سنگ زیبای آبی رنگ 185 عیار پوشیده شده هست و قیمت آن ارزشی به مبلغ دو میلیون دلار دارد.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">Ruby Slippers by Harry Winston- $3 Million</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img class="aligncenter" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1964131405-talab-org.jpg" title="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" alt="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">طرح این کفش برگرفته از طرح دوروتی رابی هست. در این کفش از&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">جواهرات</b>&nbsp;سنگین بهرهگیری شده و هنرمندانمشهور نیز از این کفش بهرهگیری می‌کنند. وینستون این کفش را به یکی از&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">هنرمندان</b>&nbsp;مشهور تقدیم کرد. شایان ذکر هست که بگوییم در طرح این کفش یاقوت هایی به ارزش 1350 عیار و الماس 50 عیار، همراه با سنگ های خوشگل به کار رفته هست.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma; text-align: justify;">Rita Hayworth heels by Stuart Weitzman- $3 Million</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img class="aligncenter" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1752250380-talab-org.jpg" title="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" alt="10 مدل از گران قیمت ترین کفش های زنانه" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">این کفش طرح منحصر به فردی دارد که در تولید آن از سنگ هایی مثل یاقوت سرخ و الماس بهرهگیری شده هست. قسمت پنج پای این کفش به صورت باز و باقی قسمت های انگشتان پوشیده ساخته شده هست. این کفش را اولین بار ریتا های ورث در فیل «رستگاری در شاوشنگ»، به همراه&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">دختر</b>&nbsp;شاهزاده بانو یاسمین آقاخان بهرهگیری کرد.</p></div> text/html 2017-07-30T11:24:10+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو گالری شیک ترین مدل های کفش مجلسی دخترانه زنانه و عروس جدید http://rohollah.mihanblog.com/post/1330 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/790329001-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1317012097-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">مدل کفش و صندل عروس</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/960448594-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/93822042-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">جدیدترین مدل کفش عروس</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1635320053-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/776161579-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">مدل صندل عروس</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/328176673-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/615834685-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">کفش عروس</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/902934588-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/2000594076-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">کفش های جدید عروس</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1008673561-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1491671823-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">مدل کفش و صندل عروس</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/57907863-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1015746347-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">جدیدترین مدل کفش عروس</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/381160369-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1972315636-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">مدل صندل عروس</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/328176673-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/615834685-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">کفش عروس</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/902934588-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/2000594076-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">کفش های جدید عروس</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1008673561-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1491671823-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">مدل کفش و صندل عروس</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/57907863-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1015746347-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">جدیدترین مدل کفش عروس</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/381160369-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1972315636-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">مدل صندل عروس</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/2008154666-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1375431430-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">کفش عروس</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/995741006-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/731978894-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">کفش های جدید عروس</h3><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/2108852111-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><p class="imgarticle" style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><font color="#04085a"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/07/1559594295-talab-org.jpg" title="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" alt="گلچینی از شیک ترین و جدیدترین مدل کفش" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); display: block;"></span></font></p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">مدل کفش و صندل عروس</h3></div> text/html 2017-06-27T11:29:06+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو راهنمای ست کردن پیراهن و کراوات http://rohollah.mihanblog.com/post/1329 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/mode/mo28569.jpg" alt="نکاتی برای ست کردن پیراهن و کراوات,انتخاب پیراهن و کراوات"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>راهنمای ست کردن پیراهن و کراوات</b></font></div> text/html 2017-06-27T11:27:02+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو عکس عید فطر http://rohollah.mihanblog.com/post/1328 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou18240.jpg" alt="عید فطر سعید, عید فطر مبارک"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عکس عید فطر</b></font></div> text/html 2017-06-27T11:25:35+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو داستان کوتاه «کادوی کم درد» http://rohollah.mihanblog.com/post/1327 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fun2188.jpg" alt="سرگرمی,سایت سرگرمی"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>داستان کوتاه «کادوی کم درد»</b></font></div> text/html 2017-06-27T11:24:10+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو رژیم غذایی DASH رژیمی سالم برای کاهش فشار خون http://rohollah.mihanblog.com/post/1326 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/health/he49249.jpg" alt="رژیم غذایی دش , رژیم غذایی برای کاهش فشار خون"></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">رژیم غذایی DASH رژیمی سالم برای کاهش فشار خون</font></b></div> text/html 2017-06-27T11:22:56+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو وقتی بدن نسبت به بروز مشکلی جدی هشدار می‌دهد http://rohollah.mihanblog.com/post/1325 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/health/he49251.jpg" alt=" سندرم تخمدان پلی کیستیک, بدن انسان"></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">وقتی بدن نسبت به بروز مشکلی جدی هشدار می‌دهد</font></b></div> text/html 2017-06-27T11:20:26+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو فواید نور خورشید برای سلامتی http://rohollah.mihanblog.com/post/1324 <div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/health/he49252.jpg" alt="رژیم قرار گرفتن در معرض نور خورشید,ویتامین موجود در نور خورشی"></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">فواید نور خورشید برای سلامتی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div> text/html 2017-06-24T13:19:44+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو چگونه پولدار شویم http://rohollah.mihanblog.com/post/1323 <div style="text-align: center;"><b><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/psychology/wealthy27.jpg" alt="راههای پولدار شدن,پولدار شدن"></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>چگونه پولدار شویم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">جیم بیلند راجرز (متولد ۱۹ اکتبر ۱۹۴۲-اهل دموپولیس ایالت آلاباما) یک سرمایه‌گذار آمریکایی و مفسر مالی موفق است که در حال حاضر در سنگاپور زندگی می‌کند. او یکی از پدیدآورندگان کوانتوم فاند (quantum fund)،استاد دانشگاه، نویسنده، مفسر اقتصادی است.نشریاتی چون تایم، واشینگتن پست و نیویورک تایمز، بارونز فوربز، فورچون، وال استریت جورنال، فایننشال تایمز و بسیاری دیگر از نشریاتی که در زمینه اقتصاد یا فاینانس به فعالیت می‌پردازند به طور مستمر مقالاتی در مورد وی به چاپ رسانده‌اند. وی خود را پیرو مکتب اتریشی در اقتصاد می‌داند.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">- آیا هیچ وقت فکر می‌کردید که روزی به جایی که‌امروز هستید خواهید رسید</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">خیر، من هم مثل تمامی افرادی که به چنین موقعیتی دست یافته‌اند، غافلگیر شده‌ام. من مطمئنا می‌خواستم که در زندگی به جای خوبی برسم و حاضر بودم که برای آن به سختی کار کنم. من همیشه می‌خواستم که زود بازنشسته شوم، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که این اتفاق قبل از چهل سالگی‌ام به وقوع بپیوندد.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">- وقتی متوجه شدید که اولین میلیون ثروت خود را به دست آورده‌اید آیا وسوسه شدید که کمی کندتر به کارتان ادامه دهید؟</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">به روشنی روزی را که ارزش خالص دارایی‌ام به‌ یک میلیون دلار رسید، به یاد دارم، نوامبر ۱۹۷۷٫ آن موقع ۳۵ سال داشتم، و می‌دانستم که برای انجام کاری که می‌خواستم در ۳۷ سالگی – سنی که تصمیم گرفته بودم در آن برای ماجراجویی دست از کار بکشم – انجام دهم.به بیشتر از اینها نیاز دارم.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>- رمز موفقیت شما در چیست؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">من اصلا باهوش‌تر از قسمت اعظمی از مردم نیستم، بلکه انگیزه‌ام برای کار و تحمل سختی، از آنها بیشتر بود. من آماده بودم تا عقل سلیم را بیازمایم. اگر همه‌ یک جور فکر کنند باز هم دلیل نمی‌شود که اشتباه نکنند و اگر بتوانید بفهمید که همه دارند اشتباه می‌کنند، به راحتی می‌توانید مقدار زیادی پول درآورید.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;پولدار شدن,راه های پولدار شدن,کسب موفقیت</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>- استراتژی سرمایه‌گذاری شما چیست؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">ارزان می‌خرم و گران می‌فروشم. من سعی می‌کنم کالایی را پیدا کنم که ارزان باشد و یک تغییر مثبت در حال اتفاق افتادن باشد. سپس به قدری مطالعه و پژوهش می‌کنم که قانع شوم درست فکر می‌کردم. البته آن کالا هم باید به قدری ارزان باشد که اگر هم اشتباه کرده باشم خیلی ضرر نکنم. معمولا هر باری که اشتباه می‌کنم به این دلیل است که به‌اندازه‌ کافی بررسی و مطالعه نکرده‌ام.هیچ وقت ارزش «انجام مسوولیت» را دست کم نگیرید. در دهه‌ ۱۹۶۰، جنرال موتورز موفق‌ترین شرکت جهان بود. یک روز، یک تحلیلگر جنرال موتورز به جلسه‌ هیات مدیره رفت و این پیغام را به آنها داد: «ژاپنی‌ها دارند می‌آیند.» آنها این حرف وی را جدی نگرفتند. ولی سرمایه‌گذارانی که مطالعه و بررسی‌های خودشان را درست و دقیق انجام می‌دادند سهام جنرال موتورز خود را فروختند و به جایش سهام تویوتا خریدند.من در حال حاضر به دنبال خرید هیچ سهامی نیستم. ولی اگر چیزهایی وجود داشته باشند که در حال حاضر از لحاظ ارزشی دست کم گرفته شده باشند، برخی کالاهای اولیه و برخی از ارزها هستند.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>- بهترین سودی که کردید کی و چگونه بود؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">کوانتوم فاند. وقتی در سال ۱۹۷۰ شرکت را تاسیس کردیم، من تنها ۶۰۰دلار ته جیبم داشتم. بعد از ۱۰ سال دارایی ما ۴۲۰۰ برابر شده بود.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>- آیا می‌خواهید آنقدر ادامه دهید تا بالاخره سقوط کنید؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">خیر. این روزها من ساعات بسیار کمی از روز را صرف کار می‌کنم، چرا که دو دختر کوچک دارم و می‌خواهم بیشترین وقت ممکن را با آنها بگذرانم.هر دو دختر ما دایه‌‌ای چینی دارند و زبان چینی را به خوبی صحبت می‌کنند. برای نسل آنها، انگلیسی و چینی مهم‌ترین زبان‌ها خواهند بود.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>- آیا هیچ حقوق بازنشستگی دارید؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">من حقوق بازنشستگی ندارم و امیدوارم که نیازی به آن نداشته باشم. من دارایی‌هایم را جمع کرده‌ام و با استفاده از آنها زندگی می‌کنم.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>- آیا اهل ولخرجی و افراط هستید؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">من دوبار به دور دنیا سفر کرده‌ام. بار اول سال ۱۹۹۰ حرکت کردم و با موتور سیکلت در۲۲ ماه ۶ قاره را در نوردیدم. بار دوم که در سال ۱۹۹۹ شروع شد، من و همسرم در ۳ سال، به ۱۱۶ کشور دنیا سفر کردیم.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>- آیا می‌خواهید ثروتتان را به بچه‌هایتان انتقال دهید؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">من همیشه به این موضوع فکر کرده‌ام، اگر شما خیلی به بچه‌هایتان پول بدهید، آنها را لوس می‌کنید. من وصیت نامه‌ام را طوری تنظیم کرده‌ام که تا سن سی سالگی شان چیز زیادی بهشان نرسد.من به دانشگاه‌هایی چون ییل و آکسفورد رفته‌ام و تعداد زیادی از بچه‌های افراد ثروتمند را دیده‌ام که هیچ‌وقت نیازی به کار و سختی کشیدن نداشته‌اند. من می‌خواهم که بچه‌هایم تحصیلات خوبی داشته باشند و محیط کار را تجربه کرده باشند.تحصیلات و لزوم به کار کردن زندگی مرا عوض کرد و مرا از مرداب آلاباما به اقیانوس جهان پرتاب کرد.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>- در هنگام رکود مردم با پول‌هایشان باید چه کار کنند؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">روی چیزهایی سرمایه‌گذاری کنید که از آنها سر در می‌آورید. اشتباهی که بیشتر مردم مرتکب می‌شوند این است که بنا به حرف مجلات و برنامه‌های تلویزیونی سرمایه‌گذاری می‌کنند.بسیاری از مردم در مورد چیزهایی اطلاعات زیادی دارند و باید روی همان چیزها سرمایه‌گذاری کنند. این شیوه‌‌ای است که آدم را ثروتمند می‌کند.شما با سرمایه‌گذاری روی چیزهایی که هیچ در مورد آنها نمی‌دانید، هیچ سودی نخواهید کرد.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">بعد از خواندن مصاحبه این مرد سرمایه دار بهتر است قدری هم در مورد چگونگی پس انداز کردن بیاموزید. همچنان با ما همراه باشید.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>پس انداز چیست؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">معمولا اولین چیزی که با شنیدن واژه پس انداز به ذهن اکثر ما ایرانی ها می رسد، بانک است. از نظر ما ایرانی ها، پس انداز یعنی پول هایی که در بانک می گذاریم تا در روز مبادا از آن استفاده کنیم.اما پس انداز یا همان saving در واقع " درآمد خرج نشده یا مصرف معوق است." یعنی میزانی از درآمد که ما آن را خرج نمی کنیم یا اموالی که برای مصرف بعد از این کنار می گذاریم.پس می توان نتیجه گرفت که پس انداز فقط نقدی نیست، بدین معنا که هر نوع صرفه جویی ما در هزینه ها هم می تواند پس انداز باشد و چه بسا این نوع پس انداز بتواند گره های بیشتری از زندگی ما را باز کند.</font></div><div><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/psychology/wealthy24.jpg" alt="پولدار شدن,راه های پولدار شدن,کسب موفقیت"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;کسب موفقیت,پولدار شدن,راه های پولدار شدن</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">اما، می توان پا را از این هم می توان فراتر گذاشت، به این معنا که پس انداز فقط برای روز مبادا نباشد و حتی از این راه هم بتوان پولدار شد. احتمالا در نگاه اول محال و غیرممکن به نظر می رسد، اما کمی که فکر کنیم می بینیم شدنی است.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">رعایت نکاتی که روزانه در زندگی با آن سرو کار داریم و خیلی راحت از کنارشان می گذریم، می تواند در این راه به ما کمک کند.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>1.ولخرجی نکنید</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">ولخرجی یعنی هزینه های اضافی که خودمان به خودمان تحمیل می کنیم. خرید کردن هایی که مازاد میزان مصرف شما هستند، نمونه ای بارز از ولخرجی های بی موردی است که نتیجه اش فقط به باد دادن پولتان است. پس نگذارید پول هایتان را باد با خود ببرد.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>2.سقف خرید تعیین کنید</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">فروشگاه های بزرگ معمولا بهترین جا برای خرید کردن هستند. می توانید با تنها یکبار مراجعه به این نوع فروشگاه ها همه خریدهایتان را انجام دهید. اما خطر هم شما را یا بهتر بگوییم پولتان را تهدید می کند. برای اینکه وسوسه به سراغتان نیاید، حتما یا لیستی از خریدهایتان تهیه کنید یا سقفی برای پولی که می خواهید خرج کنید، تخمین بزنید.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>3.فروش فوق العاده و حراج را از دست ندهید</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">یکی از بهترین مسیرهای پس انداز است. حراج های فصلی و فروش های فوق العاده برای شما فرصتی است که هم جنس خوب بخرید و هم پول زیادی نپردازید و این یعنی پس انداز.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>4.در برابر غذاهای بیرون خویشتن دار باشید</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">یکی از بزرگترین تفریحات ایرانی ها بیرون غذا خوردن است. غذای بیرون خوردن تفریح خوبی است به شرطی که به این دو نکته توجه کنید. اول اینکه غذاهایی را که می توانید در خانه آماده و نوش جان کنید از رستوران نگیرید. دوم اینکه سعی نکنید به زور همه غذایتان را میل کنید. می توانید اضافه غذای خود را به خانه ببرید و یک وعده دیگر هم از آن استفاده کنید.به این ترتیب هم از خوردن غذای بیرون لذت می برید و هم پول پس انداز می کنید.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>5.خرج و مخارجتان را یادداشت کنید</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">افرادی را می شناسم که با نوشتن تمام هزینه های خود از کوچکترین خرید های روزانه گرفته تا بزرگترین خرج های عمده، هزینه هایشان را کنترل و مدیریت می کنند.اگر به دنبال کنترل هزینه هایتان هستید، از همین امروز دفترچه ای را به این کار اختصاص دهید و همه خرج هایتان را بنویسید. مقایسه ماهیانه این هزینه ها شما را در کنترل هزینه ها موفق تر خواهد کرد.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>6.دنبال پاسخ چراها باشید</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">اگر روزی با دیدن قبوض خدماتی یامسائلی از این دست برق از سرتان پرید و متوجه شدید، بیشتر از حد مجاز خرج روی دستتان گذاشته، دنبال دلیلش باشید تا دیگر شوکه نشوید و اوضاع دوباره برایتان عادی شود.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">رعایت همین نکات بسیار ساده می تواند صفرهای پول های خارج از بانک شما را از صفرهای پول هایی که در بانک دارید بیشتر کند، یا به عبارت دیگر با پس انداز پولدار شوید. امتحان کنید، امتحانش ضرری ندارد.</font></div><div><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/psychology/wealthy25.jpg" alt="کسب موفقیت,پولدار شدن,راه های پولدار شدن"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;روش پولدار شدن,پولدار شدن,راه پولدار شدن</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">منبع :miliyarder.com</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>چه کنیم تا ثروتمند شویم؟......</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><div><br></div><div>چگونه در خانه پولدار شویم,</div><div>چگونه پولدار شویم بدون سرمایه,</div><div>چگونه از طریق اینترنت پولدار شویم,</div><div>چگونه در خانه کار کنیم,</div><div>چگونه پولدار شویم+pdf,</div><div>چگونه پول جمع کنیم,</div><div>پولدار شدن در ایران,</div><div>چگونه پول در بیاوریم,</div></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div></div> text/html 2017-06-24T13:17:51+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو آگاهی در مورد فشار قبر http://rohollah.mihanblog.com/post/1322 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/06/876989692-talab-org.jpg" alt="آگاهی در مورد فشار قبر (فشار قبر در قرآن)"></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">آگاهی در مورد فشار قبر</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim"><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بعضی ها این فشار قبر را علتی از دوست داشتن و وابستگیهای انسان در طول زندگی می‌دانند با مرور زندگی ، روح نخستین چیزی که نظرش به آن جلب میشود.</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div><font size="3">فشار قبر چیست؟</font></div><div><font size="3">بعد از مرگ نخستین اتفاقی که میوفتد این هست که روح ما که بخشی از آن هاله ذهن هست و در واقع آرشیو اطلاعات زندگی دنیوی اوست شروع کم کم زندگی از بدو تولد تا لحظه مرگ می‌کند و عکس های بصورت یک فیلم برای روح بازخوانی می‌شود . شاید گمان کنیم که این اتفاق بسیار زمان بر هست. زمان در واقع قرارداد ما انسانهاست. این ما هستیم که هر دقیقه را 60 ثانیه قرارداد میکنیم. اما زمان در واقع فراتر این تعاریف هست.</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div><font size="3">با مرور زندگی ، روح نخستین چیزی که نظرش به آن جلب میشود، وابستگیهای انسان در طول زندگی میباشد. بعضی از این وابستگی ها در زمان حیات حتی فراموش شده بود ولی در این مرحله دوباره خودنمایی می‌کند .میزان وابستگی دنیوی برای هرکس متغیر هست .</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div><font size="3">عوامل فشار قبر</font></div><div><font size="3">روح از بین خاطراتش وابستگی های خود را جدا می‌کند. این وابستگی ها هم مثبت هست هم منفی . مثلا وابستگی به مال جهان یک وابستگی منفی و وابستگی مادر به فرزندش هم نوعی دلبستگی و وابستگی مثبت محسوب میشود . ولی به هرحال وابستگی ست.</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div><font size="3">این وابستگی ها کششی به سمت پایین برای روح ایجاد می کند که وی را از رفتن به سمت هادی یا راهنما جهت خروج از مرحله جهان باز میدارد . یعنی روح بعد از مرگ تحت تاثیر دو کشش قرار می گیرد. یکی نیروی وابستگی از پایین و دیگری نیروی بشارت دهنده به سمت مرحله بعد .</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div><font size="3">با مرور زندگی، روح نخستین چیزی که نظرش به آن جلب میشود، وابستگیهای انسان در طول زندگی میباشد. بعضی از این وابستگی ها در زمان حیات حتی فراموش شده بود ولی در این مرحله دوباره خودنمایی می کند .میزان وابستگی دنیوی برای هرکس متغیر هست</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div><font size="3">اگر نیروی وابستگی ها غلبه داشته باشد باعث میشود روح تمایل پیدا کند که دوباره وارد جسم گردد. چون توان دل کندن از وابستگی را ندارد و دوست دارد دوباره آن را تجربه کند. به همین جهت روح به سمت جسم رفته و تلاش می کند جسم مرده را متقاعد کند که دوباره روح را بپذیرد.</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div><font size="3">عوامل فشار قبر</font></div><div><font size="3">فشاری که به “روح” وارد میشود جهت متقاعد کردن جسم خود در واقع همان فشار قبر هست. این فشار به هیچ عنوان به جسم وارد نمی شود. چون جسم دچار مرگ شده و دردی را احساس نمی کند. پس فشار قبر در واقع فشار وابستگی هاست و هیچ ربطی ندارد که شخص قبر دارد یا ندارد. این فشار هیچ ربطی به شب زمینی ندارد و می‌تواند از لحظه مرگ شروع گردد .</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div><font size="3">یکی از دلایل تلقین دادن به فرد فوت شده در واقع این هست که به باور مرگ برسد و سعی در برگشت نداشته باشد. بعد از مدتی روح متقاعد میشود که تلاش او بیهوده هست و فشار قبر از بین می رود .</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div><font size="3">وابستگی ها باعث میشود که روح ، شاید سال ها نتواند از این مرحله بگذرد.بحث روح های سرگردان و سنگین بودن قبرستانها بدلیل همین وابستگی هاست. گاهی تا سال ها فرد فوت شده نمی‌تواند وابستگی به قبر خود و جسمی که دیگر اثری از آن نیست را رها کند .</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div><font size="3">به امید اینکه بتوانیم به درک این شعر برسیم:</font></div><div><font size="3">جهان همۀ هیچ و کار جهان همۀ هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ …</font></div><div><font size="3">بگذار و بگذر</font></div><div><font size="3">ببین و دل مبند</font></div><div><font size="3">چشم بینداز و دل مباز</font></div><div><font size="3">که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت …</font></div><div><font size="3">نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده، نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده…</font></div><div><font size="3">“صادقانه زندگی کنید”</font></div><div><font size="3">ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت می‌رویم. ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر برآورده ایم…</font></div><div><font size="3">لطفاً این متن رو دقیق بخونید چون ارزش هر کلمه معادل دنیایی فهم و شعور هست.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div style="font-weight: bold; font-size: large;"><br></div></font></div> text/html 2017-06-24T13:15:26+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو چرا یزد به شهر بادگیرها لقب گرفته است http://rohollah.mihanblog.com/post/1321 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/06/2122840277-talab-org.jpg" alt="چرا یزد به شهر بادگیرها لقب گرفته (عکس)"></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3">چرا یزد به شهر بادگیرها لقب گرفته است</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b style="padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#04085a"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial;">یزد</span></font></b>&nbsp;به علت این که مردمش در طول تاریخ یکتا پرست بوده اند به دارالعباده مشهور هست.طبق تحقیقاتی که شده، مشخص شده هست که&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">یزد</b>&nbsp;بیشترین تعداد بادگیرهای&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#04085a"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial;">ایران</span></font></b>&nbsp;را دارد</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">یزد شهری تاریخی و قدیمی هست که برخی افراد قدمت آن را به زمان پادشاهی یزدگرد اول پادشاه ساسانی ربط می‌دهند. یزد یکی از شهرهای کویری هست که در قست مرکزی&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">ایران</b>&nbsp;قرار گرفته و نخستین شهر خشتی جهان و دومین شهر تاریخی جهان بعد از شهر ونیز در ایتالیا هست.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">یزد را به نام «شهر بادگیرها» هم می شناسند. علت نامگذاری یزد شهر بادگیرها را در ادامه ی این مقاله بخوانید:</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">به یزد لقب های مختلفی مثل دارالعباده، شهر دوچرخه ها، شهر&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">شیرینی</b>&nbsp;و شهر بادگیرها را&nbsp; نسبت داده اند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#04085a" face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/06/2063595309-talab-org.jpg" title="چرا یزد به شهر بادگیرها لقب گرفته (عکس)" alt="چرا یزد به شهر بادگیرها لقب گرفته (عکس)" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">شهر یزد، دارای بادگیرهای فراوان هست به طوریکه در قبل بر بالای هر خانه ای، بادگیری وجود داشت</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">چرا به یزد شهر بادگیرها می‌گویند؟</font></strong></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">به گزارش تالاب:طبق تحقیقاتی که شده، مشخص شده هست که یزد بیشترین تعداد بادگیرهای ایران را دارد. این شهر دارای بادگیرهای فراوان هست به طوری‌كه در قبل بر بالای هر خانه ای، بادگیری وجود داشت و در واقع علت نامگذاری یزد شهر بادگیرها هم همین موضوع هست.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">مزیت و کارایی مهم و بزرگ این بادگیرها این بود که می توانستند گرمای سوزان یزد را به هوای خنک و مطبوعی تبدیل کنند و در واقع از این بادگیرها به مثل تهویه های قوی بهرهگیری می شده هست.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#04085a" face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/06/205111810-talab-org.jpg" title="چرا یزد به شهر بادگیرها لقب گرفته (عکس)" alt="چرا یزد به شهر بادگیرها لقب گرفته (عکس)" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">«بادگیر باغ دولت آباد» بلندترین بادگیر جهان محسوب میشود و شهرت جهانی دارد</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">یکی از این بادگیرها، «بادگیر باغ دولت آباد» نام دارد که بلندترین بادگیر جهان محسوب میشود و شهرت جهانی دارد. این بادگیر در دوران زندیه و قاجار و حدود ۲۷۰ سال پیش ساخته شده هست و معماری زیبای آن به سبک همان دوران هست. بادگیر باغ دولت آباد در سال ۱۱۶۰ هجری قمری توسط فردی به نام محمد تقی خان بافقی ساخته شد که خوان بزرگی در خوانین یزد بود.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">از ویژگی های اصلی این بادگیر می‌توان به ارتفاع ۳۳٫۸۰ متری آن اشاره کرد که آن را در صدر بلندترین بادگیر جهان قرار داده هست. فرم این بادگیر، هشت ضلعی کامل هست که باعث میشود تا باد بتواند به بخش های پایینی آن خیلی راحت و به سرعت منتقل شود و در نتیجه برخورد باد به سطح آب، هوای خنکی داخل آن ایجاد کند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#04085a" face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/06/526542168-talab-org.jpg" title="چرا یزد به شهر بادگیرها لقب گرفته (عکس)" alt="چرا یزد به شهر بادگیرها لقب گرفته (عکس)" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">در واقع از این بادگیرها به مثل تهویه های قوی بهرهگیری می شده هست</font></p><h3 style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">تاریخچه ی بوجود آمدن بادگیرها</font></strong></h3><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">در واقع هوای گرم و سوزان تابستان در مناطق کویری ای مثل یزد باعث می شد تا این فصل کاملا غیر قابل تحمل شود. این موضوع سبب شد تا مردم به فکر راهی بیفتند تا بتوانند این<b style="padding: 0px; margin: 0px;">گرما</b>&nbsp;را کمی کمتر کنند تا این که این بادگیرها ابداع شد و به همین علت هست که بادگیرها نماد معماری و&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;">خلاقیت</b>&nbsp;ایرانی میباشند.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">بیشترین بهرهگیری ی بادگیرها در شهرهایی مثل یزد و کرمان بود و بعد از مشاهده کارایی آن، شهرهای دیگر ایران هم که آب و هوای شبیه ایران داشتند مثل سیرجان، بندر عباس، قشم و چابهار، از بادگیر برای خنک کردن&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#04085a"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial;">ساختمان</span></font></b>&nbsp;ها و خانه های خود بهرهگیری کردند. امروزه به هر کدام از این شهرها که بروید می‌توانید بادگیرهای قدیمی و&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#04085a"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial;">زیبایی</span></font></b>&nbsp;را در انها مشاهده نمایید.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font color="#04085a" face="Mihan-Nassim" size="3"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; outline-color: initial; outline-style: initial; border-image: initial; height: auto; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/06/756916075-talab-org.jpg" title="چرا یزد به شهر بادگیرها لقب گرفته (عکس)" alt="چرا یزد به شهر بادگیرها لقب گرفته (عکس)" style="padding: 3px; margin: 20px auto; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 470px; height: auto; background: rgb(251, 251, 251); text-align: center; display: block;"></b></span></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>این بادگیرها می توانستند گرمای سوزان یزد را به هوای خنک و مطبوعی تبدیل کنند</b></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></p><h3 style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">سقف بادگیر باغ دولت آباد</font></strong></h3><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">نکته ی جالبی که در مورد بادگیرهای یزد وجود دارد این هست که این بادگیرها در زمان های قبل بدون هیچ ابزار خاص و پیشرفته ای و کاملا با دست ساخته شده اند، با این وجود بعد از تحقیقاتی که روی این شگفتی های معماری ایرانی شد مشخص شد که این بادگیرها کاملا مهندسی ساز میباشند و حتی در تولید همۀ ی انها به عواملی مثل مساحت حیاط، عمق قنات، ارتفاع بادگیر، پشت و یا رو بودن به آفتاب و موقعیت جغرافیایی بادگیرها هم توجه می شده هست.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">متاسفانه با پیشرفته شدن&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#04085a"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial;">زندگی</span></font></b>&nbsp;شهری، تعداد زیادی از این بادگیرها ناپدید شده و از بین رفته اند، با این حال در بافت تاریخی یزد هنوز هم تعداد زیادی از آن ها به&nbsp;<b style="padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#04085a"><span style="outline-color: initial; outline-style: initial;">چشم</span></font></b>&nbsp;می‌خورد که با&nbsp; کمک سازمان میراث فرهنگی، میتوان از این میراث های ارزشمند، نگه داری کرد.</font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></p></div> text/html 2017-06-24T13:13:57+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو اشعار زیبایی پیمان سلیمانی http://rohollah.mihanblog.com/post/1320 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/06/1170109437-talab-org.jpg" alt="اشعار عاشقانه و زیبایی پیمان سلیمانی"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>اشعار زیبایی پیمان سلیمانی</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">قطار شو که مرا با خودت سفر ببری</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">به دورتر برسانی ــ به دورتر ببری</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">تمام بود ونبود مرا در این دنیا</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">که تا ابد چمدانی ست مختصر ببری</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">ومن تمام خودم را مسافرت بشوم</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">تو هم مرا به جهان های تازه تر ببری</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">سپس نسیم شوی تو و بعد ازآن یوسف</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">که پیرهن بشوم تا مرا خبر ببری</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">مرا به خواب مه آلود ابرهای جهان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">به خواب های درختانِ بارور ببری</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">و بعد نامه شوم من… چه خوب بود مرا</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">خودت اگر بنویسی ــ خودت اگر ببری</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">عجیب نیست که هیزم شکن بیاشوبد</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;درخت اگر که تو باشی دل از تبر ببری</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">دوباره زوزه ی باد و شکستن جاده</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">چه می شود که مرا با خودت سفر ببری</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/06/920419119-talab-org.jpg" alt="اشعار عاشقانه و زیبایی پیمان سلیمانی"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>پیمان سلیمانی</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>اشعار عاشقانه و زیبایی پیمان سلیمانی</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>اشعار پیمان سلیمانی</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">شب شد و مرگ و فاجعه از هر طرف رسید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;طوفان گرفت و پنجره فریاد می کشید</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">رخوت تمام هستی ما را به باد داد</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;از هر طرف تحجر و بی داد می وزید</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">گلدان شکست و آینه تصویر مرگ شد</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;ازشانه های خسته شب زخم می چکید</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">پوسید بغض کهنه تاریخی زمین&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;آتش گرفت در دل شب جنگل امید</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">آن قدر خوف و دل هره بارید که دگر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">فریاد ما به گوش خود ما نمی رسید</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">از آن به بعد شهر پر از درد و رنج شد</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">از آن به بعد حادثه هر روز می وزید</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">دیگر کسی ترانه امید را نخواند</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">دیگر کسی شکفتن خورشید را ندید!</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">پیمان سلیمانی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><br></div></div> text/html 2017-06-24T13:09:19+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو خواندن ذهن افراد توسط زنان واقعیت دارد !! http://rohollah.mihanblog.com/post/1319 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2017/06/1570216248-talab-org.jpg" alt="خواندن ذهن افراد توسط زنان"><br>خواندن ذهن افراد توسط زنان واقعیت دارد !!<br><br><br>طبق تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران متوجه یک ژن خاص در خانم ها شدند که می توانند ذهن مردان را بخوانند ژن خاصی در خانم‌ها توانایی آن ها را برای خواندن احساسات و ذهن افرادبالا می برد‎<br>&nbsp;<br>طی تحقیقات صورت گرفته، ژن خاصی در خانم‌ها توانایی آن ها را برای خواندن احساسات و ذهن افرادبالا می برد.<br>&nbsp;<br>طبق تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران رقابتی برای نخستین بار حدود ۲۰ سال پیش به مرحله اجرایی رسید که نشان داد توانایی خواندن ذهن بقیه افراد توسط زن‌ها به واسطه یک ژن خاص بر روی DNA صورت می گیرد و باعث میشود زنان نسبت به مردان اکثر از این توانایی برخوردار باشند.<br>&nbsp;<br>محققان در دانشگاه کمبریج، آزمونی را برگزار کردند که “خواندن ذهن از روی چشم” نام داشت که طی این آزمایش تصویری از چشم‌های گوناگون در مقابل شرکت کنندگان قرار گرفت تا به تشخیص حالت‌ها و احساسات افراد بپردازند.<br>&nbsp;<br>خواندن ذهن از روی چشم<br>این پژوهش داد که افراد فورا میتوانند با نگاه کردن به چشم دیگران ذهن و احساسات آن ها را بخوانند.<br>در این پژوهش مشخص شد که توانایی بعضی افراد در اینکار از سایرین اکثر بوده و زنان دارای متوسط نمره بهتری میباشند.<br>&nbsp;<br>آزمون جدیدی در این اساس با همکاری شرکت بیوتکنولوژی بر روی ۸۹ هزار نفر در سراسر دنیا صورت گرفت که باز هم در این آزمون زنان متوسط نمره بهتری نسبت به مردان داشتند و این موضوع نشان میدهد که حضور ژن مخصوص بر روی DNA زنان، این توانایی را در آن‌ها ایجاد کرده هست.<br>&nbsp;<br>محققان این پژوهش بر این باورند که اینکار یک گام مهم رو به جلو در حوزه علوم اعصاب اجتماعی بوده و به تکمیل این که چه چیزی سبب تنوع در همدلی شناختی می شود کمک می کند.<br>&nbsp;<br>به طور خاص، تنوع ژنتیکی در کروموزوم ۳ در زنان به شدت با توانایی خواندن ذهن مرتبط هست و دیدنی دقت هست این که عملکرد مردان در این آزمون با ژن‌هایی در منطقه خاصی از کروموزوم ۳ در ارتباط نبود.<br>&nbsp;<br>در کروموزوم ۳ یک ژن به نام LRRN۱ وجود دارد که در منطقه‌ای از مغز به نام “استریاتوم” فعال هست و نقش مهمی در همدلی ایفا می کند.</font></div> text/html 2017-05-05T18:32:13+01:00 rohollah.mihanblog.com روح الله خوشخو مد،سرگرمی،پزشکی،سیاسی http://rohollah.mihanblog.com/post/1318 <div class="grid-box width100 grid-v" style="float: right; width: 555px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><div class="module mod-box deepest" style="margin: 2px; position: relative; padding: 15px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.0901961) rgba(0, 0, 0, 0.0901961) rgba(0, 0, 0, 0.247059); border-image: initial; background: padding-box rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.0588235) 0px 1px 1px; border-radius: 8px;"><div id="showcase-50-590cc34a34e04" class="wk-slideshow-showcasebuttons" data-widgetkit="showcase" data-options="{&quot;style&quot;:&quot;showcase_buttons&quot;,&quot;autoplay&quot;:0,&quot;interval&quot;:5000,&quot;width&quot;:&quot;auto&quot;,&quot;height&quot;:325,&quot;duration&quot;:500,&quot;index&quot;:1,&quot;order&quot;:&quot;default&quot;,&quot;buttons&quot;:0,&quot;slices&quot;:1,&quot;animated&quot;:&quot;fade&quot;,&quot;caption_animation_duration&quot;:500,&quot;effect&quot;:&quot;slide&quot;,&quot;slideset_buttons&quot;:0,&quot;items_per_set&quot;:10,&quot;slideset_effect_duration&quot;:300}" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; width: 519px;"><div id="slideshow-50-590cc34a34e04" class="wk-slideshow" style="visibility: visible; position: relative; width: 519px;"><div class="slides-container" style="position: relative;"><ul class="slides" style="margin: 0px; padding: 0px; position: relative; list-style: none; overflow: hidden; height: 325px; width: 519px;"><li style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 519px; height: 325px;"><article class="wk-content clearfix"><div class="allmode_box allmode-portal portal_color3 somenews" style="position: relative; padding-top: 32px; overflow: hidden; max-height: 370px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><h3 class="allmode_name" style="margin: -32px 0px -4px; font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(201, 0, 0); padding: 0px; border-width: 3px 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: rgb(201, 0, 0); border-image: initial; height: 28px; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/news/politics-social/" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 255, 255); border-color: rgb(201, 0, 0);"><span style="padding: 3px 15px 5px 25px; border-bottom-left-radius: 15px; border-bottom-right-radius: 5px; background-color: rgb(201, 0, 0);">اخبار سیاسی</span></a></h3><div class="allmode_topbox" style="float: right; padding-top: 10px; width: 207.594px; overflow: hidden; border-top: 2px solid rgb(200, 200, 200);"><div class="allmode_img"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/news/politics-social/political-news19318.html" style="text-decoration: none; font-size: 12px; color: rgb(29, 112, 196);"><img src="http://www.beytoote.com/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=/images/stories/news/96/02/96-02-150.jpg&amp;w=200&amp;h=133&amp;zc=1" width="200" height="133" title="ادعاهای برخی نامزدها در مناظره دوم و ۹ جوابیه از سوی دستگاههای مختلف" alt="اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 3px 2px; float: right; border-radius: 3px;"></a></div><div class="allmode_topitem" style="padding-bottom: 5px; min-width: 90%; overflow: hidden;"><h3 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 6px; font-size: 11px; line-height: 14px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/news/politics-social/political-news19318.html" style="text-decoration: none; font-size: 12px; color: rgb(0, 15, 255); font-weight: normal;">ادعاهای برخی نامزدها در مناظره دوم و ۹ جوابیه از سوی دستگاههای مختلف</a></h3><div class="allmode_text" style="font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(72, 72, 72);">برخی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در دومین مناظره انتخاباتی مطالبی مطرح کردن که با واکنش دستگاه های مربوط روبه رو…</div></div><div class="allmode_clear" style="clear: both; height: 0px;"></div></div><div id="allmode115" class="allmode_itemsbox" style="position: relative; float: left; margin-left: -10px; width: 311.391px; border-top: 2px solid rgb(200, 200, 200);"><ul class="allmode_items" style="margin: 10px 0px 0px 16px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px none; overflow: hidden;"><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_img"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/news/politics-social/fanews319.html" style="text-decoration: none; font-size: 12px; color: rgb(29, 112, 196);"><img src="http://www.beytoote.com/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=/images/stories/news/96/02/9602-01fa582.jpg&amp;w=60&amp;h=35&amp;zc=1" width="60" height="35" title="از احمدی‌نژاد دفاع کردید، سرتان را بالا بگیرید!" alt="اخبارسیاسی ,خبرهای سیاسی ,احمدی نژاد" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 3px; float: right; border-radius: 3px;"></a></div><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/news/politics-social/fanews319.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">از احمدی‌نژاد دفاع کردید، سرتان را بالا بگیرید!</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_img"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/news/politics-social/fanews316.html" style="text-decoration: none; font-size: 12px; color: rgb(29, 112, 196);"><img src="http://www.beytoote.com/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=/images/stories/news/96/02/9602-01fa577.jpg&amp;w=60&amp;h=35&amp;zc=1" width="60" height="35" title="روحانی:لباس ساده‌ پوشیدند اما میلیاردها دلار غارت شد /جهانگیری: هیچ مقامی حق ندارد کنسرت را لغو کند" alt="ااخبارسیاسی ,خبرهای سیاسی ,مناظره انتخاباتی" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 3px; float: right; border-radius: 3px;"></a></div><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/news/politics-social/fanews316.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">روحانی:لباس ساده‌ پوشیدند اما میلیاردها دلار غارت شد /جهانگیری: هیچ مقامی حق ندارد کنسرت را لغو کند</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_img"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/news/politics-social/fanews310.html" style="text-decoration: none; font-size: 12px; color: rgb(29, 112, 196);"><img src="http://www.beytoote.com/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=/images/stories/news/96/02/9602-01fa569.jpg&amp;w=60&amp;h=35&amp;zc=1" width="60" height="35" title="واکنش وزارت خارجه به اظهارات «میرکاظمی» علیه «ظریف»" alt="اخبارسیاسی ,خبرهای سیاسی ,وزارت امور خارجه" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 3px; float: right; border-radius: 3px;"></a></div><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/news/politics-social/fanews310.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">واکنش وزارت خارجه به اظهارات «میرکاظمی» علیه «ظریف»</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_img"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/news/international/fanews307.html" style="text-decoration: none; font-size: 12px; color: rgb(29, 112, 196);"><img src="http://www.beytoote.com/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=/images/stories/news/96/02/9602-01fa566.jpg&amp;w=60&amp;h=35&amp;zc=1" width="60" height="35" title="«سیا» نقشه ترور بیو-شیمیایی «کیم جونگ اون» را می کشد" alt="اخباربین الملل,خبرهای بین الملل,کره شمالی" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 3px; float: right; border-radius: 3px;"></a></div><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/news/international/fanews307.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">«سیا» نقشه ترور بیو-شیمیایی «کیم جونگ اون» را می کشد</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_img"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/news/politics-social/political-news19316.html" style="text-decoration: none; font-size: 12px; color: rgb(29, 112, 196);"><img src="http://www.beytoote.com/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=/images/stories/news/96/02/96-02-146.jpg&amp;w=60&amp;h=35&amp;zc=1" width="60" height="35" title="ناطق‌نوری: تقسیم‌بندی جامعه به ۴ و ۹۶ درصد عوام‌فریبی‌ و آب به آسیاب دشمن ریختن است/ حمایتم از روحانی بر اساس وظیفه شرعی و ملی است" alt="اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 3px; float: right; border-radius: 3px;"></a></div><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/news/politics-social/political-news19316.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">ناطق‌نوری: تقسیم‌بندی جامعه به ۴ و ۹۶ درصد عوام‌فریبی‌ و آب به آسیاب دشمن ریختن است/ حمایتم از روحانی بر اساس وظیفه شرعی و ملی است</a></h4></div></li></ul></div><div class="allmode_showall" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; position: absolute; top: 6px; left: 2px; text-align: left; color: rgb(125, 125, 125);"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/news/politics-social/" style="text-decoration: none; font-size: 11px; color: rgb(201, 0, 0); font-stretch: normal; line-height: 17px; font-weight: bold; border-color: rgb(201, 0, 0);">بیشتر »</a></div></div></article></li></ul></div></div><div id="slideset-50-590cc34a34e04" class="wk-slideset no-buttons" style="visibility: visible; height: 36px; width: 519px;"><div style="padding: 0px; position: relative;"><div class="sets" style="overflow: hidden; font-size: 11px; color: rgb(25, 25, 25); padding-top: 7px;"><ul class="set" style="margin: 0px auto; padding: 0px; list-style: none; position: relative; text-align: center; height: 29px; transform: scale(1, 1);"><li style="display: inline-block; margin: 0px -1px; padding: 1px; background: rgb(221, 221, 221); border-radius: 5px; cursor: pointer; position: absolute; left: 468px;"><div style="padding: 3px 8px 4px; background: rgb(243, 243, 243); border-radius: 5px; box-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 0px inset; text-align: left; white-space: nowrap;">بیتوته</div></li><li class="active" style="display: inline-block; margin: 0px -1px; padding: 1px; background: rgb(187, 187, 187); border-radius: 5px; cursor: pointer; box-shadow: none; position: absolute; left: 410px;"><div style="padding: 3px 8px 4px; background: rgb(170, 212, 255); border-radius: 5px; box-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 0px inset; text-align: left; white-space: nowrap;">سیاست</div></li><li style="display: inline-block; margin: 0px -1px; padding: 1px; background: rgb(221, 221, 221); border-radius: 5px; cursor: pointer; position: absolute; left: 363px;"><div style="padding: 3px 8px 4px; background: rgb(243, 243, 243); border-radius: 5px; box-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 0px inset; text-align: left; white-space: nowrap;">اقتصاد</div></li><li style="display: inline-block; margin: 0px -1px; padding: 1px; background: rgb(221, 221, 221); border-radius: 5px; cursor: pointer; position: absolute; left: 317px;"><div style="padding: 3px 8px 4px; background: rgb(243, 243, 243); border-radius: 5px; box-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 0px inset; text-align: left; white-space: nowrap;">جامعه</div></li><li style="display: inline-block; margin: 0px -1px; padding: 1px; background: rgb(221, 221, 221); border-radius: 5px; cursor: pointer; position: absolute; left: 262px;"><div style="padding: 3px 8px 4px; background: rgb(243, 243, 243); border-radius: 5px; box-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 0px inset; text-align: left; white-space: nowrap;">پزشکی</div></li><li style="display: inline-block; margin: 0px -1px; padding: 1px; background: rgb(221, 221, 221); border-radius: 5px; cursor: pointer; position: absolute; left: 210px;"><div style="padding: 3px 8px 4px; background: rgb(243, 243, 243); border-radius: 5px; box-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 0px inset; text-align: left; white-space: nowrap;">گوناگون</div></li><li style="display: inline-block; margin: 0px -1px; padding: 1px; background: rgb(221, 221, 221); border-radius: 5px; cursor: pointer; position: absolute; left: 165px;"><div style="padding: 3px 8px 4px; background: rgb(243, 243, 243); border-radius: 5px; box-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 0px inset; text-align: left; white-space: nowrap;">ورزش</div></li><li style="display: inline-block; margin: 0px -1px; padding: 1px; background: rgb(221, 221, 221); border-radius: 5px; cursor: pointer; position: absolute; left: 117px;"><div style="padding: 3px 8px 4px; background: rgb(243, 243, 243); border-radius: 5px; box-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 0px inset; text-align: left; white-space: nowrap;">حوادث</div></li><li style="display: inline-block; margin: 0px -1px; padding: 1px; background: rgb(221, 221, 221); border-radius: 5px; cursor: pointer; position: absolute; left: 66px;"><div style="padding: 3px 8px 4px; background: rgb(243, 243, 243); border-radius: 5px; box-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 0px inset; text-align: left; white-space: nowrap;">فرهنگ</div></li><li style="display: inline-block; margin: 0px -1px; padding: 1px; background: rgb(221, 221, 221); border-radius: 5px; cursor: pointer; position: absolute; left: 10px;"><div style="padding: 3px 8px 4px; background: rgb(243, 243, 243); border-radius: 5px; box-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 0px inset; text-align: left; white-space: nowrap;">دانشگاه</div></li></ul></div></div></div></div></div></div><div class="grid-box width100 grid-v" style="float: right; width: 555px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><div class="module mod-box portal_color6 somenews deepest" style="max-height: 370px; margin: 2px; position: relative; padding: 15px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.0901961) rgba(0, 0, 0, 0.0901961) rgba(0, 0, 0, 0.247059); border-image: initial; background: padding-box rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.0588235) 0px 1px 1px; border-radius: 8px;"><div class="allmode_box allmode-portal portal_color6 somenews" style="position: relative; padding-top: 32px; overflow: hidden; max-height: 370px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><h3 class="allmode_name" style="margin: -32px 0px -4px; font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(100, 146, 31); padding: 0px; border-width: 3px 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: rgb(100, 146, 31); border-image: initial; height: 28px; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 255, 255); border-color: rgb(100, 146, 31);"><span style="padding: 3px 15px 5px 25px; border-bottom-left-radius: 15px; border-bottom-right-radius: 5px; background-color: rgb(100, 146, 31);">تازه های سلامت</span></a></h3><div class="allmode_topbox" style="float: right; padding-top: 10px; width: 207.594px; overflow: hidden; border-top: 2px solid rgb(200, 200, 200);"><div class="allmode_img"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/malady-remedy/complications-ulcerative2-colitis.html" style="text-decoration: none; font-size: 12px; color: rgb(29, 112, 196);"><img src="http://www.beytoote.com/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=/images/stories/health/he4845.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1" width="200" height="120" title="عوارض کولیت اولسراتیو" alt="مرگ در اثر کولیت اولسراتیو , بیماری کرون" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 3px 2px; float: right; border-radius: 3px;"></a></div><div class="allmode_topitem" style="padding-bottom: 5px; min-width: 90%; overflow: hidden;"><h3 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 6px; font-size: 11px; line-height: 14px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/malady-remedy/complications-ulcerative2-colitis.html" style="text-decoration: none; font-size: 12px; color: rgb(0, 15, 255); font-weight: normal;">عوارض کولیت اولسراتیو</a></h3><div class="allmode_text" style="font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(72, 72, 72);">التهاب مفاصل شایع‌ترین عارضه کولیت اولسراتیو است که خارج از روده شکل می گیرد…</div></div><div class="allmode_clear" style="clear: both; height: 0px;"></div></div><div id="allmode124" class="allmode_itemsbox" style="position: relative; float: left; margin-left: -10px; width: 311.391px; border-top: 2px solid rgb(200, 200, 200);"><ul class="allmode_items" style="margin: 10px 0px 0px 16px; padding: 0px; border: 0px none; overflow: hidden;"><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/malady-remedy/reason-gain2-weight.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">بدون دلیل، وزن اضافه یا کم می کنید؟</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/oil4-weight3-loss.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">عصاره‌هایی مفید برای کاهش وزن</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/prevention/prevention-iron2-deficiency.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">فرمول پیشگیری از فقر آهن!</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/hygiene-lady/vaginal4-infection.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">عفونت کپکی نوعی عفونت تناسلی شایع در زنان</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/dandelion4-tea3.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">با مصرف چای قاصدک از سرطان پیشگیری کنید!</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/addiction/effects-drugs2-brain.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">انواع مواد مخدر و تاثیرات آن بر مغز</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/dietary/diet-nordic-canadian.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">همه چیز درباره رژیم غذایی نوردیک (کانادایی)</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/cinnamon4-properties3.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">دارچین؛ ادویه ای مفید برای کنترل دیابت</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/hygiene-lady/pap4-tests4.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">اهمیت انجام تست پاپ‌اسمیر برای خانم ها</a></h4></div></li></ul></div><div class="allmode_showall" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; position: absolute; top: 6px; left: 2px; color: rgb(125, 125, 125);"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/" style="text-decoration: none; font-size: 11px; color: rgb(100, 146, 31); font-stretch: normal; line-height: 17px; font-weight: bold; border-color: rgb(100, 146, 31);">بیشتر »</a></div></div></div></div><div class="grid-box width100 grid-v" style="float: right; width: 555px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><div class="module mod-box portal_color7 somenews deepest" style="max-height: 370px; margin: 2px; position: relative; padding: 15px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.0901961) rgba(0, 0, 0, 0.0901961) rgba(0, 0, 0, 0.247059); border-image: initial; background: padding-box rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.0588235) 0px 1px 1px; border-radius: 8px;"><div class="allmode_box allmode-portal portal_color7 somenews" style="position: relative; padding-top: 32px; overflow: hidden; max-height: 370px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><h3 class="allmode_name" style="margin: -32px 0px -4px; font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(239, 79, 180); padding: 0px; border-width: 3px 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: rgb(239, 79, 180); border-image: initial; height: 28px; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/fun/" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 255, 255); border-color: rgb(239, 79, 180);"><span style="padding: 3px 15px 5px 25px; border-bottom-left-radius: 15px; border-bottom-right-radius: 5px; background-color: rgb(239, 79, 180);">تازه های سرگرمی</span></a></h3><div class="allmode_topbox" style="float: right; padding-top: 10px; width: 207.594px; overflow: hidden; border-top: 2px solid rgb(200, 200, 200);"><div class="allmode_img"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/fun/sms/sms-happy1-mamaday.html" style="text-decoration: none; font-size: 12px; color: rgb(29, 112, 196);"><img src="http://www.beytoote.com/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=/images/stories/fun/fu10939.jpg&amp;w=200&amp;h=160&amp;zc=1" width="200" height="160" title="اس ام اس تبریک روز ماما" alt="پیامک روز ماما, اس ام اس تبریک روز ماما" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 3px 2px; float: right; border-radius: 3px;"></a></div><div class="allmode_topitem" style="padding-bottom: 5px; min-width: 90%; overflow: hidden;"><h3 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 6px; font-size: 11px; line-height: 14px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/fun/sms/sms-happy1-mamaday.html" style="text-decoration: none; font-size: 12px; color: rgb(0, 15, 255); font-weight: normal;">اس ام اس تبریک روز ماما</a></h3></div><div class="allmode_clear" style="clear: both; height: 0px;"></div></div><div id="allmode109" class="allmode_itemsbox" style="position: relative; float: left; margin-left: -10px; width: 311.391px; border-top: 2px solid rgb(200, 200, 200);"><ul class="allmode_items" style="margin: 10px 0px 0px 16px; padding: 0px; border: 0px none; overflow: hidden;"><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_img"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/daily-horoscope/astrology960215.html" style="text-decoration: none; font-size: 12px; color: rgb(29, 112, 196);"><img src="http://www.beytoote.com/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=//images/beytheme/omen.jpg&amp;w=60&amp;h=30&amp;zc=1" width="60" height="30" title="فال روزانه - جمعه 15 اردیبهشت 1396" alt="" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 3px; float: right; border-radius: 3px;"></a></div><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/daily-horoscope/astrology960215.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">فال روزانه - جمعه 15 اردیبهشت 1396</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_img"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/fun/daypicture/beautiful-pictures-statue787.html" style="text-decoration: none; font-size: 12px; color: rgb(29, 112, 196);"><img src="http://www.beytoote.com/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=/images/stories/news/96/picday/02/02-14-01.jpg&amp;w=60&amp;h=30&amp;zc=1" width="60" height="30" title="عکس های جالب و دیدنی روز - پنجشنبه 14 اردیبهشت" alt="عکسهای جالب,عکسهای جذاب,مجسمه برنزی" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 3px; float: right; border-radius: 3px;"></a></div><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/fun/daypicture/beautiful-pictures-statue787.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">عکس های جالب و دیدنی روز - پنجشنبه 14 اردیبهشت</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_img"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/fun/comic-subject/interesting-writing54-humor.html" style="text-decoration: none; font-size: 12px; color: rgb(29, 112, 196);"><img src="http://www.beytoote.com/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=/images/stories/fun/fu10925.jpg&amp;w=60&amp;h=30&amp;zc=1" width="60" height="30" title="طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (54)" alt="طنز نوشته های جالب و خنده دار , جوک جدید" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 3px; float: right; border-radius: 3px;"></a></div><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/fun/comic-subject/interesting-writing54-humor.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (54)</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_img"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/fun/fiction-little/informative5-story2.html" style="text-decoration: none; font-size: 12px; color: rgb(29, 112, 196);"><img src="http://www.beytoote.com/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=/images/stories/fun/fun2149.jpg&amp;w=60&amp;h=30&amp;zc=1" width="60" height="30" title="داستان جنایت کار مهربان" alt="سرگرمی,سایت سرگرمی" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 3px; float: right; border-radius: 3px;"></a></div><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/fun/fiction-little/informative5-story2.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">داستان جنایت کار مهربان</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_img"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/fun/enigma/visual-iqtest33-differences.html" style="text-decoration: none; font-size: 12px; color: rgb(29, 112, 196);"><img src="http://www.beytoote.com/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=/images/stories/fun/fu10921.jpg&amp;w=60&amp;h=30&amp;zc=1" width="60" height="30" title="تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (33)" alt="بازی تست هوش,تست هوش تصویری با جواب" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 3px; float: right; border-radius: 3px;"></a></div><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/fun/enigma/visual-iqtest33-differences.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (33)</a></h4></div></li></ul></div><div class="allmode_showall" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; position: absolute; top: 6px; left: 2px; color: rgb(125, 125, 125);"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/fun/" style="text-decoration: none; font-size: 11px; color: rgb(239, 79, 180); font-stretch: normal; line-height: 17px; font-weight: bold; border-color: rgb(239, 79, 180);">بیشتر »</a></div></div></div></div><div class="grid-box width100 grid-v" style="float: right; width: 555px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><div class="module mod-box portal_color5 somenews deepest" style="max-height: 370px; margin: 2px; position: relative; padding: 15px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.0901961) rgba(0, 0, 0, 0.0901961) rgba(0, 0, 0, 0.247059); border-image: initial; background: padding-box rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.0588235) 0px 1px 1px; border-radius: 8px;"><div class="allmode_box allmode-portal portal_color5 somenews" style="position: relative; padding-top: 32px; overflow: hidden; max-height: 370px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><h3 class="allmode_name" style="margin: -32px 0px -4px; font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(165, 5, 117); padding: 0px; border-width: 3px 0px 0px; border-style: solid none none; border-color: rgb(165, 5, 117); border-image: initial; height: 28px; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/mode/" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 255, 255); border-color: rgb(165, 5, 117);"><span style="padding: 3px 15px 5px 25px; border-bottom-left-radius: 15px; border-bottom-right-radius: 5px; background-color: rgb(165, 5, 117);">تازه های دنیای مد</span></a></h3><div class="allmode_topbox" style="float: right; padding-top: 10px; width: 207.594px; overflow: hidden; border-top: 2px solid rgb(200, 200, 200);"><div class="allmode_img"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/mode/decor/joint1-bedroom-layout1.html" style="text-decoration: none; font-size: 12px; color: rgb(29, 112, 196);"><img src="http://www.beytoote.com/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=/images/stories/mode/mo28248.jpg&amp;w=200&amp;h=120&amp;zc=1" width="200" height="120" title="نکاتی برای چیدمان اتاق خواب مشترک کودکان" alt="راهنمای چیدمان اتاق خواب مشترک,روش چیدمان اتاق خواب مشترک" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 3px 2px; float: right; border-radius: 3px;"></a></div><div class="allmode_topitem" style="padding-bottom: 5px; min-width: 90%; overflow: hidden;"><h3 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 6px; font-size: 11px; line-height: 14px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/mode/decor/joint1-bedroom-layout1.html" style="text-decoration: none; font-size: 12px; color: rgb(0, 15, 255); font-weight: normal;">نکاتی برای چیدمان اتاق خواب مشترک کودکان</a></h3><div class="allmode_text" style="font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 18px; color: rgb(72, 72, 72);">دو فرزند من یک اتاق خواب دارند و مدتی است که با هم دعوایشان می شود. ما تصمیم…</div></div><div class="allmode_clear" style="clear: both; height: 0px;"></div></div><div id="allmode840055" class="allmode_itemsbox" style="position: relative; float: left; margin-left: -10px; width: 311.391px; border-top: 2px solid rgb(200, 200, 200);"><ul class="allmode_items" style="margin: 10px 0px 0px 16px; padding: 0px; border: 0px none; overflow: hidden;"><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/mode/decor/best1-table-television.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">نکاتی در مورد انتخاب بهترین میز تلویزیون و پایه دیواری تلویزیون</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/mode/decor/cover1-wall-imperfections1.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">نحوه پوشاندن عیب دیوار با رنگ</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/mode/mode/directory-men1-green2.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">راهنمای ست کردن لباس آقایان با رنگ سبز</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/mode/dress-formal/model1-coats1-habibi1.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">مدل مانتوهای الناز حبیبی</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/mode/dress-formal/clothing1-children-dfaktv1.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">کلکسیون لباس های بچه گانه «دفاکتو»</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/mode/decor/cheap1-flooring-guide1.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">راهنمای استفاده از کفپوش های ارزان</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/mode/mode/recommendations2-men-attractive1.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">توصیه هایی برای جذاب تر شدن آقایان</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/mode/decor/color1-baseboard-wall1.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">بهترین رنگ قرنیز دیوار</a></h4></div></li><li class="allmode_item" style="margin: 0px 0px 2px; padding: 4px 0px 1px; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none dotted; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: initial; border-image: initial; overflow: hidden; list-style: none; background: none; text-align: right;"><div class="allmode_right"><h4 class="allmode_title" style="margin: 0px 0px 3px; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 15px; color: rgb(29, 112, 196); padding: 0px; border: 0px none; font-stretch: normal;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/mode/decor/decorated1-wall-protrusions1.html" style="text-decoration: none; color: rgb(2, 17, 255);">ایده تزیین بیرون زدگی دیوار</a></h4></div></li></ul></div></div></div></div>