جدید ترین روش های تقلب در امتحان

مجموعه:طنز روش های تقلب از جایی شروع می شود كه ” حسن كچل ” برای نخستین بار به مكتب رفت . از بد ماجرا ، همان روز امتحان ماهیانه كودكان مكتب بود ؛ لیك حسن كچل از روی تنبلی چشمان چپش را بر روی ورقه ی همزاد انداخت تا نكته ای بس ارزشمند از ورقه ی فوق الذكر دشت كند .


بقیه در ادامه مطلب...

کسب درآمد از 3روش به صورت همزمان

ادامه مطلب...