خواستگاری پسر 22 ساله از عمه 80 ساله اش (عکس)

پسری که از عمه ی پیرش خواستگاری کردبا پسرک 23 ساله ای آشنا می‌شویم که به طرز عجیبی به عمه 80 ساله اش ازدواج کرد .

 

خواستگاری پسر 22 ساله از عمه 80 ساله اش به گزارش تالاب ازدواج با اختلاف سنی زیاد یکی از مسائلی هست که تاکنون بارها در مورد آن اخبار مختلف توزیع شده هست ، از ازدواج دختر 12 ساله با پیرمردی پیرتر از پدر بزرگش تا ازدواج پیرزن 80 ساله با پسر نوجوان 17 ساله که همگی به نحوی با مخالفت خانواده ی همراه بوده ولی برگزار شده هست

 

مانند پسر جوانی که در کمال تعجب والدین و خویشاوندان تصمیم گرفت با عمه بزرگ خود یعنی عمه ی عمه اش ازدواج کند.

 

خواستگاری پسر 22 ساله از عمه 80 ساله اش (عکس)

 

“مائوریکیو اوسلو” برای به آرامش رساندن “یولاندا تورس” تصمیم گرفت تا اخرین آرزوی این پیرزن 91 ساله راکه ازدواج بود برآورده کند .

 

پسرجوان که هنگام ازدواج هنوز در مرحله تکمیل مقدمات دریافت حکم وکالتش بود بعد از مدت کوتاهی وکیل شد و توانست با قدرت بیشتری بکار خود ادامه دهد ، این عقیده ای بود که او داشت .

 

هنگام ازدواج با پیرزنی که 68 بزرگ‌تر از او بود 8 سال از جدایی پدر و مادرش می گذشت و این مرد جوان دوست نداشت هیچ کس به دلیل تنهایی و از هم پاشیدگی خانواده اش غمگین باشد برای همین تصمیم گرفت تا عمه بزرگ خانواده رابه آرزوی ازدواجش برساند و وی را از تنهایی رها سازد.

 

خواستگاری پسر 22 ساله از عمه 80 ساله اش (عکس)

14 ماه بعد از این ازدواج عروس 91 سال درگذشت و داماد جوان را تنها گذاشت. “مائوریکو” بعد از مرگ همسر پیرش گفت :او برای من یک پشتیبان واقعی بودو حضورش به من دل گرمی می داد و حالا نبودش برای من بسیار سخت هست.